Lời Nguyện Của Người Trẻ : Bên Trong Và Bên Ngoài

print

BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI

“Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra…”
(Mc 7,1-8a.14-15.21-23
)

 

Lạy Chúa Giêsu!
Ai cũng muốn sống dễ dãi,
nên ngần ngại trước những cái khó khăn,
dường như ai cũng muốn sống nhập nhằng,
không muốn cho thấy rõ điều đen trắng.

Tuổi trẻ chúng con cũng hay che chắn,
ít dám sống trung thực với chính mình,
nên có những kiểu cách sống giả hình,
tốt thì hay khoe còn xấu lại che.

Chúng con cũng giống người Biệt phái,
lo rửa bên ngoài sao cho sạch đẹp,
mà không rửa bên trong những lấm lem,
không nâng cao những gì còn thấp kém.

Chúng con thích đổi mới diện mạo,
mà không canh tân đời sống đạo,
thích tự hào và tỏ vẻ thanh cao,
nhưng thực chất có thể là gian xảo,
vì nhiều khi chỉ tìm cách làm màu.

Chúng con hay chạy theo hình thức,
mà thường ít xét đến nội dung,
chỉ làm theo thói quen và tập tục,
để được yên tâm thấy mình là đúng.

Chúng con cần trở về với lòng mình,
vì thấy có những điều đang thoái hóa,
nhất là có những dối trá điêu ngoa,
mà con vẫn khuây khỏa để cho qua.

Xin Chúa thương biến đổi trái tim con,
một trái tim chưa trong sáng đơn sơ,
còn những giả vờ và cố chấp làm ngơ,
xin giúp con tẩy rửa những bợn nhơ,
sống chân thật như Chúa vẫn mong chờ. Amen.

Lm. Thái Nguyên