Lời nguyện của người trẻ Chúa Nhật 4 MVC: Lên Đường

print

LÊN ĐƯỜNG

“Bà Maria lên đường vội vã”. (Lc 1, 39-45)

 Lạy Chúa!
Để ra khỏi mình không phải dễ,
thế mà Chúa đã từ trời xuống thế,
chẳng xá kể gì ngai vinh hiển vô biên,
tự hủy mình để hoàn toàn tận hiến,
vì tình yêu trút bỏ mọi uy quyền.

Chúa âm thầm đi vào đời nhân loại,
lịch sử từ đó giở sang trang mới,
để thiên hạ được hoan hỉ khắp nơi,
được nối kết trong tình trời với đất.

Để cho Ngôi Hai xuống cõi đời,
Đức Maria đã đón nhận lời thiên sứ,
làm cho Thiên Ý được thực thi,
và Mẹ cũng đã lên đường tiếp nối,
theo đường lối yêu thương và phục vụ,
trao ban cho loài người Chúa Giêsu.

Tuy mọi cuộc thăm viếng vẫn bình thường,
nhưng khi làm với thái độ yêu thương,
như Đức Maria với tính cách khiêm nhường,
thì chính Chúa Thánh Thần luôn điều hướng,
đem lại sự sống mới thật phi thường,
soi lối mở đường để con luôn tiến bước.

Mỗi cuộc thăm viếng đều cho con trải nghiệm,
thấu hiểu hơn về mầu nhiệm của con tim,
xin cho con ra khỏi con đường mòn,
là lối sống đức tin theo lề thói,
hay co cụm trong khuôn khổ hẹp hòi,
và bằng lòng với những cái nhỏ nhoi.

Xin cho con lên đường phụng sự Chúa,
ra khỏi mình đến gặp gỡ tha nhân,
sống ân cần với tất cả tình thân,
tỏa niềm vui ơn cứu độ nhân trần. Amen.

Lm. Thái Nguyên.