Lời Nguyện Của Người Trẻ Chúa Nhật 4 Phục Sinh: Mục Tử Nhân Lành

print

Mục Tử Nhân Lành

“Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên”. 
(
Ga 10, 11-18)

 

Lạy Chúa Giêsu!
Ngài là Mục Tử nhân lành,
đã hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên,
không như kẻ chăn thuê lo yên bề gia thế,
không kể gì sự sống chết của đàn chiên.

Là Mục Tử nhân lành,
Chúa dẫn chúng con đến đồng xanh suối mát,
đem lại bình an và sự sống cho tâm hồn,
chẳng bao giờ chúng con sợ thiếu thốn,
vì Chúa chính là nơi chốn để tựa nương,
cho cả những ai phải sa cơ lỡ bước,
để họ vượt qua tăm tối của đêm trường,
đón nhận được tình thương và ân sủng.

Xin cho chúng con trong mọi lúc,
biết nhận ra ân phúc của đời mình,
để luôn sống trong ân tình của Chúa,
biết nghe theo tiếng Chúa ở mọi nơi,
biết bước theo chân Chúa ở mọi thời,
đừng để con xa rời đường nẻo Chúa,
kẻo đời con phải héo úa sa chìm.

Xin cho các bạn trẻ biết lắng nghe tiếng Chúa,
qua những người đang đói khát hôm nay,
không chỉ đói bánh ăn và cơm áo gạo tiền,
mà còn đói chính tình thương và lẽ sống,
đói công bình vì đầy dẫy những bất công,
đói cảm thông vì chẳng ai chia sẻ.

Xin cho các bạn trẻ biết chạnh lòng,
trước bao mảnh đời bất hạnh vẫn chờ mong,
có ai đó đem đến cho họ niềm hy vọng,
giữa cuộc đời đầy trống rỗng hư không,
để các bạn mở lòng dấn thân vào đồng lúa,
trở thành thợ gặt lành nghề cho Nước Chúa,
cho niềm vui ơn cứu độ tỏa lan,
cho bình an và hạnh phúc mãi tuôn tràn. Amen.

Lm. Thái Nguyên