Lời Nguyện Của Người Trẻ: Kêu Gọi Và Sai Đi

print

Kêu Gọi Và Sai Đi

“Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi… ” (Mc 6, 7-13)

 

Lạy Chúa Giêsu!
Chúa đã chọn gọi các Tông đồ,
để các ngài sống thân tình với Chúa,
và để Chúa sai đi giảng Tin Mừng,
dùng chính đời mình làm nhân chứng.

Chúa ban quyền năng cho các ông,
để xua trừ ma quỷ và chữa lành bệnh tật,
nhưng đòi các ông phải một lòng tin tưởng,
không dựa vào một phương tiện nào khác,
nhưng luôn sống niềm phó thác cậy trông,
càng không cậy dựa vào thế lực người đời,
để sống rạng ngời lời các ông rao giảng.

Chúng con cũng được kêu gọi và sai đi,
để loan báo Chúa nơi nào mình có mặt,
cũng với đời sống cậy trông và phó thác,
để mình luôn thanh thoát trên đường đời.

Hằng ngày chúng con vẫn nguyện cầu,
cho
Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến,
nhưng vì lòng con chưa yêu mến,
nên cũng chẳng thiết đến với mọi người,
vì quen sống ươn lười và khép kín.

Con cho rằng cứ giữ Chúa Nhật là xong,
rồi ra về với tâm hồn trống rỗng,
không hề thao thức đem chia sẻ sự sống,
mà con đã lãnh nhận từ chính Mình Ngài.

Xin cho chúng con từ nay biết hối cải,
đừng sống theo thứ quan niệm sai trái,
nhưng hăng hái loan báo Tin Mừng Ngài,
như Chúa đã kêu gọi và sai phái chúng con đi. Amen.

Lm. Thái Nguyên