Lời Nguyện Tín Hữu Cầu Nguyện Cho Ơn Goi Linh Mục và Tu Sĩ

print

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH A – LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH

Cầu Nguyện Cho Ơn Goi Linh Mục và Tu Sĩ

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành đã đến trần gian, sống yêu thương và hy sinh mạng sống cho nhân loại được sống và sống dồi dào. Vậy chúng ta hãy tạ ơn Người và dâng lời cầu xin :

  1. Chúa Giêsu đến cho chiên được sống và sống dồi dào.Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ trong Hội Thánh, xin cho tấm lòng mục tử nhân lành của Chúa Giêsu chan hoà trong Hội thánh, để toàn thể Hội thánh được hướng dẫn tới sự sống muôn đời.
  2. Hôm nay là ngày cầu nguyện cách đặc biệt cho ơn gọi Linh mục và Tu sĩ. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho toàn thể Hội thánh, cách riêng cho Giáo Phận Cần Thơ (và nhất là cho Họ Đạo …….) ngày càng có nhiều bạn trẻ quảng đại dấn thân trong ơn gọi thánh hiến, để tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu và trở thành cánh tay hữu hình của Chúa ở trần gian này.
  3. “Anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần”.Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần nhóm lên và làm cho bừng cháy ngọn lửa đức trong tâm hồn mọi tín hữu, để nhờ gương sống yêu thương phục vụ của các tín hữu, nhiều người được ơn nhận biết và tin yêu Chúa.
  4. Tháng 5 dâng kính Mẹ rất thánh Maria. Nguyện xin Mẹ chuyển cầu cùng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, cho nhân loại sớm vượt qua cơn đại dịch Covid-19 này; Nguyện xin cho tràng chuỗi Mân Côi như hoa lòng dâng kính Mẹ, trở nên mối dây nối liền các tín hữu với nhau, trong tình thương của Đức Maria, Mẹ của lòng Chúa thương xót.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mục tử nhân lành, xin lắng nghe lời cầu xin của đoàn dân Chúa và thương chúc lành cho mỗi người, mỗi gia đình chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.