Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 14 TN  Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 14 TN  Năm B

 

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã về thăm quê hương, nhưng những người đồng hương ở Nazaret đã không tin Người mà còn muốn hại Người. Chúng ta là Kitô hữu mang tên của Chúa, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện :

  1. Xin cho mọi người Kitô hữu trong Hội thánh còn yếu đức tin hoặc còn cứng lòng tin / được soi sáng và thông hiểu / để lớn lên trong đức tin và có thể truyền giáo cho mọi người.
  2. Xin cho mọi người trên thế giới còn đang chống đối hoặc dửng dưng với Thiên Chúa / đừng bắt buộc hoặc lôi kéo những người khác phải theo họ / nhưng biết tôn trọng tự do tín ngưỡng của mọi người.
  3. Xin cho những người đang có những thành kiến hoặc thất vọng về Thiên Chúa / được gặp nhiều chứng nhân về sự thật và về tình yêu Thiên Chúa / để họ tìm ra ánh sáng và hy vọng.
  4. Xin cho các Kitô hữu trong họ đạo chúng ta đừng tự hào mình đã biết tất cả về Chúa / không muốn tìm hiểu học hỏi gì thêm / để chỉ khư khư giữ lấy những thành kiến sai lầm về Chúa.

Chủ tế  : Lạy Chúa Kitô, chúng con là Kitô hữu mang tên của Chúa, xin cho chúng con càng ngày càng hiểu biết Chúa đầy đủ hơn, để chúng con có thể giới thiệu Chúa cho mọi người thân cận, Chúa là Đấng hằng sống hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Gp Thái Bình

Chủ tế: Anh chị em thân mến, 

Đức Giêsu đã trở về quê hương để rao giảng và chữa lành dân thành Nazaret, họ thán phục người nhưng lại không tin Người là Đấng Cứu Thế. Tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa lời nguyện xin. 

  1. Ta sai ngươi đến với dân phản nghịch chống lại ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh đang bị những chống đối cản trở vẫn một lòng trung kiên rao giảng Lời Chúa cho hết thảy mọi người.
  2. Ở đó Người không làm phép lạ nào vì họ không có lòng tin. Chúng ta hiệp lòng cầu xin Chúa cho các Ki tô hữu luôn vững tin vào quyền năng và ơn Cứu Độ của Thiên Chúa, để nhờ lòng tin họ được hưởng niềm vui vĩnh cửu trên Nước Trời.  
  3. Ông này chẳng phải bác thợ mộc, con bà Maria sao? Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những anh chị em công nhân lao động luôn kết kiệp với Chúa trong mọi công việc, để được Chúa nâng đỡ ban ơn và biến đổi nên phần phúc Nước Trời.
  4. Thành kiến, dán nhãn về người khác là một bức tường ngăn cách phá bỏ tình thương. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống hiệp nhất yêu thương trong tình yêu Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng đầy quyền năng, Chúa làm mọi sự vì yêu thương chúng con. Xin cho chúng con luôn vững tin vào tình yêu Chúa, luôn liên lỉ hoán cải đời sống, nhất là luôn kiên nhẫn, can đảm làm chứng cho Tin Mừng của Chúa bằng đời sống chứng ta của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.