Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 19 TN Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 19 TN  Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã nhắc đi nhắc lại rằng : “Tôi là bánh từ trời xuống… không ai thấy Chúa Cha, chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha”. Chúng ta hãy tin tưởng cầu xin với Người :

  1. Xin cho mọi người trong Hội thánh luôn tin tưởng và tuyên xưng rằng / Đức Giêsu Kitô là Đấng từ trời đến / là Con Chúa Cha ở trên trời, và là Thiên Chúa làm người / Đấng cứu độ duy nhất ở trần gian.
  2. Xin cho mọi nhà cầm quyền và mọi người theo các tôn giáo khác / được nhận biết Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu độ mà Chúa Cha sai đến / để giải thoát và cứu độ tất cả mọi người.
  3. Xin cho mọi người chưa nhận biết ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô / được Chúa Cha lôi kéo đến với Người / để Người ban cho họ lương thực nuôi cả xác hồn.
  4. Xin cho anh chị giáo hữu trong xứ đạo chúng ta luôn siêng năng dự lễ và rước lễ / để lãnh nhận lương thực bởi trời / mà chu toàn bổn phận mình trong cuộc hành trình về Nước Chúa.

Chủ tế  : Lạy Chúa chúng con cảm tạ Chúa là Cha yêu thương đã ban cho chúng con bánh từ trời xuống là Đức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con luôn được nuôi dưỡng bằng Bánh bởi trời, để chúng con luôn có sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Gp Thái Bình

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã sai con Ngài đến cứu chuộc chúng ta, và kêu gọi chúng ta yêu mến Ngài. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

  1. 1. “Hãy chỗi dậy mà ăn”. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các đức giám mục và linh mục luôn biết luôn chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc nguồn sức sống. Để giữa muôn ngàn thử thách đau thương các ngài vẫn luôn can đảm làm chứng cho Chúa.
  2. “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa, nhờ hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể, thêm vững tin, thêm lòng mến, để cũng có thể nên lễ dâng thơm tho cùng với Người, hầu mưu ích cho nhân loại.
  3. “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao?”. Xin cho người Do Thái là dân được tuyển chọn, biết nhận ra Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên Sai đã đến, để cũng được phúc lãnh nhận Bánh Trường Sinh ban sự sống đời đời.
  4. “Các ngươi chớ thì thầm với nhau”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết sống đức ái cụ thể bằng cách từ bỏ việc nói xấu gây chia rẽ cộng đoàn, thay vào đó là luôn sống tích cực và nói tốt và nghĩ tốt cho người khác. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, hằng ngày chúng con được diễm phúc hiệp thông với Chúa qua bí tích tình yêu, xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa, sống hoàn thiện, trở nên tấm bánh dâng lên Thiên Chúa, và mưu ích cho nhiều người, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.