Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 TN Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 TN  Năm B

 

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu mời gọi những người muốn theo Người “Hãy đến mà xem”, để hiểu biết Người hơn mà chọn lựa thái độ đối với Người. Chúng ta hãy tin tưởng dâng lên Chúa những ý nguyện sau đây :

  1. Xin cho mọi người trong Hội thánh biết năng tìm dịp gặp gỡ Đức Giêsu / để mỗi người càng hiểu biết và yêu mến Người hơn.
  2. Xin cho mọi người trên thế giới chưa biết gì về Chúa Kitô / được có dịp gặp gỡ và hiểu biết Người là Đấng Cứu độ.
  3. Xin cho mọi người đang gặp đau khổ và thử thách / biết tìm đến với Đức Giêsu Kitô để Người giải khổ và bồi dưỡng cho.
  4. Xin cho anh chị em trong cộng đồng họ đạo chúng ta biết dùng lời nói và việc làm của mình như dấu chỉ và dụng cụ để giới thiệu Đức Giêsu Kitô cho mọi người.

Chủ tế  : Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa đã mời gọi chúng con “Hãy đến mà xem”, xin cho mọi người chúng con biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Anh chị em thân mến,

Như hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả, chúng ta cũng được mời gọi đến với Chúa trong từng Thánh lễ và những giờ cầu nguyện… Giờ đây với tâm tình sốt sắng, chúng ta hãy thành tâm sám hối lỗi lầm và dâng lên Chúa những lời cầu xin:

  1. Để anh em lương dân tin vào Chúa Giêsu thì cần phải có người giới thiệu Ngài. Xin cho các vị Mục tử trong Hội thánh, luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt thành, không ngại khó khăn vất vả, đem Tin Mừng tình thương đến với những người chưa nhận biết Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thánh Gioan Tiền Hô đã nói rằng:“Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”. Xin cho các Kitô hữu luôn có một tâm hồn quảng đại, sống trung thực, đạo đức và khiêm tốn trong từng lời nói việc làm, để giới thiệu Chúa cho bạn bè đồng nghiệp.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Sa-mu-en đã gặp gỡ Chúa ngay từ khi còn bé và đã bước theo tiếng gọi của Ngài suốt cả cuộc đời. Xin cho các em thiếu nhi cùng với các bạn giới trẻ nơi xứ đạo chúng ta, biết chăm siêng tìm hiểu học hỏi giáo lý Lời Chúa, và tuân giữ các điều Ngài đã truyền dạy, để cũng được nên thánh mỗi ngày.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Gặp gỡ Đức Kitô sẽ biến đổi cuộc đời mình. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, siêng năng cầu nguyện với Ngài, để được ơn đổi mới trở thành người Kitô hữu năng nổ, trách nhiệm và tràn đầy lòng nhiệt huyết.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa bảo các môn đệ: “Hãy đến mà xem”. Xin cho mỗi người chúng con biết khát khao tìm kiếm, và đến ở lại với Chúa mỗi ngày, đồng thời biết giới thiệu Chúa cho những người mà chúng con gặp gỡ bằng chính đời sống đạo đức của mình. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.