Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 22 TN  Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 22 TN  Năm B

 

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, người biệt phái Do thái tranh luận với Đức Giêsu về sự ô uế và trong sạch Đức Giêsu đã bảo họ : “Tất cả những điều xấu xa đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người thành ô uế”. Chúng ta hãy khiêm tốn cầu nguyện :

  1. Xin cho các Đức Giáo Hoàng, Giám mục, Linh mục và cá giáo lý viên / biết hướng dẫn mọi người sống theo tinh thần lề luật của Chúa / và tránh mọi lối sống vụ hình thức cũng như giả hình.
  2. Xin cho các người lãnh đạo các dân tộc / biết ứng xử với nhau và với đồng bào của mình trong tinh thần và sự thật / để đôi bên luôn tín nhiệm và đoàn kết với nhau.
  3. Xin cho những người quen sống lối sống vụ hình thức và giả hình / biết nhận thức rằng chính lối sống đó chỉ làm cho họ trở nên ô uế xấu xa.
  4. Xin cho anh chị em trong giáo xứ chúng ta / biết yêu mến và tuân giữ lề luật của Chúa / hơn là chạy theo những thói quen ngoại giao giả hình.

Chủ tế  : Lạy Đức Giêsu, Chúa đã dạy chúng con rằng : tất cả những điều xấu xa đều từ bên trong mà xuất ra. Xin Chúa giúp chúng con luôn thanh tẩy tâm hồn cho trong sạch, để chúng con biết phục vụ Chúa và mọi người trong thần khí và sự thật. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Gp Thái Bình

Chủ tế: Anh chị em thân mến, lề luật Chúa bồi bổ tâm linh, tuân giữ luật Chúa truyền chúng ta được hưởng ơn cứu độ. Với lòng yêu mến luật Chúa, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin. 

  1. Hội Thánh có sứ mạng khuyên dạy con cái mình tuân giữ luật Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh chu toàn sứ mạng rao truyền luật Chúa bằng chính đời sống bác ái yêu thương và gương sáng của các ngài.
  2. Chính những gì từ bên trong con người phát ra làm cho ra ô uế. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa tẩy sạch những nhỏ nhen ích kỷ, những ghen ghét oán thù, và những tật xấu trong tâm hồn các kitô hữu, để họ được trở nên trong sạch từ trong tâm hồn mà hân hoan làm chứng cho sự thánh thiện của Chúa. 
  3. Yêu thương là chu toàn lề luật. Nhân ngày quốc khánh, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho đất nước Việt Nam có nhiều nhà lãnh đạo tài đức, hết lòng phục vụ vì lợi ích chung, đặc biệt biết quan tâm đến những người nghèo khổ, những cô nhi quả phụ, những người kém may mắn trong xã hội, để đất nước được bình an, mọi người được hạnh phúc. 
  4. Anh em hãy đem Lời Chúa ra mà thực hành chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, siêng năng suy niệm và thực hành Lời Chúa, để sống trong sạch như Chúa đã truyền dạy. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã minh chứng tình yêu của Chúa bằng cái chết trên thập giá và mời gọi chúng con sống yêu thương theo gương Chúa. Xin cho chúng con tuân giữ và sống trọn hảo luật Chúa truyền với tất cả tấm lòng chân thành. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.