Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A

 Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế: Anh chị em thân mến

Thiên Chúa đã lấy vườn nho yêu quý của Ngài từ tay dân do thái bất trung để trao lại cho Giáo Hội, với hy vọng Giáo Hội sẽ làm cho nó sinh nhiều hoa trái. Trong tâm tình biết ơn Chúa, chúng ta hãy dâng lên Ngài những lời nguyện tha thiết.

1- Hội Thánh là người quản lý Nước Trời / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám mục và các Linh mục / siêng năng trong nhiệm vụ cao cả của mình, để Nước Trời ngày càng mở rộng khắp nơi.

2- Trái đất này cũng là một vườn nho tươi tốt Chúa trao cho loài người khai thác / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo các nước / biết khôn ngoan quản lý đất nước mình / hầu cho mọi người dân được an cư lạc nghiệp.

3- Sở dĩ ngày nay còn nhiều người đói nghèo túng thiếu / là vì con người không biết chia sẻ cho nhau / như một hình thức nộp hoa lợi cho Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người dư ăn dư mặc / biết quảng đại chia sớt cho những người túng thiếu.

4- Giáo xứ là một vườn nho nhỏ / trong đó mọi thành phần là những thợ vườn nho / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / tích cực làm cho vườn nho Chúa sinh nhiều trái tốt / và biết nộp hoa lợi cho Chúa bằng những việc lành.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu

Chúa đã khiển trách dân do thái đã lãnh nhận vườn nho của Chúa nhưng không chịu nộp phần hoa lợi. Hội Thánh chúng con ngày nay cũng đang quản lý vườn nho Chúa và cũng chưa nộp hoa lợi cho đúng mức. Xin Chúa đừng trừng phạt Hội Thánh, nhưng xin giúp mọi thành phần Hội Thánh ý thức thiếu sót của mình để từ nay tích cực hơn trong bổn phận của mình. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

Lời Nguyện Tín Hữu –  Manna Bảo Lộc

Chủ tế:  Anh chị em thân mến,

Mỗi người chúng ta được trao phó canh tác vườn nho của Chúa, đó là sức khỏe, thời giờ, tài năng, trí tuệ, của cải vật chất và những gì chúng ta có. Để làm cho vườn nho của Chúa được trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, chúng ta hãy tha thiết dâng lời cầu xin:

  1. Thiên Chúa đã trao vườn nho của Ngài cho Giáo Hội chăm sóc. Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh, dù thuộc bậc sống nào cũng luôn ý thức trách nhiệm, mau mắn nhiệt tình cống hiến những khả năng Chúa ban, để phục vụ tha nhân và sinh lợi cho phần rỗi của chính mình.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thiên Chúa là một ông chủ tốt lành và giàu lòng thương xót. Xin cho những người lao động chân tay cũng như lao động trí óc, luôn sống và làm việc theo lương tâm ngay thẳng, biết dốc hết sức mình chu toàn trách nhiệm, để tạo ra những thành quả có giá trị, phục vụ lợi ích chung của mọi người.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Làm cho mình được phát triển là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người. Xin cho giới học sinh – sinh viên Công giáo, luôn phấn đấu hoàn thiện đời mình dựa trên lối sống lành mạnh, biết phân biệt giữa điều tốt – điều xấu, để giữ mình tránh xa những cám dỗ của ma quỷ.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Tháng Mười – Giáo Hội mừng kính Đức Mẹ Mân Côi. Xin cho mỗi người chúng ta biết siêng năng sốt sắng lần hạt Mân côi hằng ngày, để noi theo gương Đức Maria về lòng tin và sự mau mắn thi hành thánh ý Chúa, dù cuộc sống này còn đầy dẫy những khó khăn thử thách.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế:  Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con trở thành người thợ làm vườn nho cho Chúa. Xin giúp chúng con biết tận dụng mọi khả năng của mình, để thăng tiến bản thân, và làm cho cuộc sống này trở nên có ý nghĩa hơn nhờ vào việc làm tốt đẹp giúp ích tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.