Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 30 TN  Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 30 TN  Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

 Chủ tế : Anh chị em thân mến, người mù ăn xin đã cảm nghiệm tất cả mỗi khốn cùng của mình, nên khi gặp Đức Giêsu, anh đã van nài Chúa thương xót. Chúng ta hãy van nài xin Chúa thương xót chúng ta :

  1. Xin cho mọi người trong Hội thánh luôn trở thành ánh sáng đem lại hy vọng / cho những người đang sống trong bóng tối của lầm lạc và thất vọng.
  2. Xin cho các nhà cầm quyền trong xã hội / biết lo lắng cho những người mù lòa bệnh tật / để giúp họ được chữa lành / hoặc được sống trong niềm vui và hạnh phúc.
  3. Xin cho những người bị đui mù cả phần xác lẫn phần hồn / được có dịp gặp gỡ Đức Giêsu / và được Đức Giêsu thương chữa lành.
  4. Xin cho anh chị em giáo hữu trong xứ đạo chúng ta luôn ý thức rằng / bệnh đui mù phần hồn còn tai hại hơn đui mù phần xác / để luôn nài xin Chúa gìn giữ mình thoát khỏi căn bệnh tai hại ấy.

Chủ tế : Lạy Chúa, đức tin của chúng con còn yếu kém và nhiều khi còn mù quáng, chúng con nài xin Chúa thương ban thêm đức tin, để chúng con trở nên đèn sáng dẫn đường cho mọi người đến với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô…

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Gp Thái Bình

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là Ánh Sáng thế gian và là Đấng Cứu Độ con người. Tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Chúa, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin.

  1. Chúa nói: “kẻ đui mù, người què, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa về”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh, có được sự thánh thiện, khôn ngoan, sự dịu dàng nhẫn và nại của Chúa Giêsu, để các ngài chăn dẫn đoàn chiên Chúa đã trao phó.
  2. “Lạy Thầy xin cho con được thấy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu, biết nhận ra nhu cầu của anh chị em, nhất là những người đang đau khổ về thể xác và tinh thần, để yêu thương và giúp đỡ họ.
  3. “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người đã chối bỏ đức tin của mình, sớm trở về lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa qua Bí Tích Hòa Giải, hầu được hưởng ơn cứu độ Chúa hứa ban.
  4. “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót con”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, được Chúa tẩy sạch bệnh mù lòa của sự ghen ghét, kiêu căng, đố kị, chia rẽ, bất hòa, để mỗi ngày trở nên tinh tuyền thánh thiện và cam đảm bước theo con đường thập giá Chúa đã đi.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho anh mù Bartimê được thấy, và anh đã sẵn sàng bước theo Chúa. Xin Chúa cho chúng con thấy Chúa, cảm nghiệm được tình thương của Chúa, nhất là nhận ra thân phận tội lỗi, yếu hèn của mình, để đến với Chúa xin Ngài chữa lành với lòng tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào quyền năng của Chúa.  Chúng con cầu xin…