Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 32 TN  Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 32 TN  Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu là Đấng thấu suốt mọi tâm hồn, Người không bị lừa gạt bởi những vẻ bề ngoài. Chúng ta hãy dâng lên Chúa những ý nguyện của chúng ta :

  1. Hội thánh phải nêu gương về lòng mến Chúa yêu người chân thật / Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh luôn tránh xa những thói quen giả hình và máy móc / đối với Chúa cũng như đối với mọi người.
  1. Trên thế giới còn nhiều nơi không có công lý / hoặc chỉ có công lý giả hiệu bề ngoài / Xin cho các nhà cầm quyền biết tôn trọng sự thật và công lý / để dân chúng được sống an ninh và hòa bình.
  1. Chung quanh chúng ta còn nhiều người giàu cũng như người nghèo, đang làm nô lệ tiền bạc, danh vọng và quyền thế / Xin cho họ được ơn khôn ngoan của Chúa để biết sống quảng đại và chia sẻ / theo gương bà góa trong Tin mừng hôm nay.
  1. Bà góa trong Tin mừng hôm nay đã nêu gương quảng đại với Chúa / Xin cho anh chị em trong họ đạo chúng ta / dù túng thiếu cũng vẫn rộng rãi với Chúa và với mọi người.

Chủ tế  : Lạy Đức Giêsu, Chúa đánh giá mọi người theo sự thật trong lòng họ chứ không theo hình thức bề ngoài, xin giúp chúng con biết sống thành thật và quảng đại với Chúa cũng như với mọi người, để luôn xứng đáng là môn đệ của Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Gp Thái Bình

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu dạy ta “mến Chúa yêu người” bằng cách sống thật, sống quảng đại đối với Chúa và với mọi người qua những việc làm cụ thể. Quyết tâm sống lời Chúa dạy, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. 

  1. Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xóa bỏ tội lỗi muôn dân.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục mỗi ngày thêm đạo đức thánh thiện, sẵn sàng hy sinh phục vụ Giáo Hội, để mọi người nhận ra tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa.
  1. “Anh em hãy coi chừng, đừng làm theo các kinh sư giả hình, kiêu ngạo, tham lam”.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết sống chân thật, khiêm tốn và có một tấm lòng quảng đại yêu thương giúp đỡ lẫn nhau bằng việc làm cụ thể.
  1. Họ thích chiếm chỗ nhất trong hội đường.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết sống hòa đồng với người dân trong sự thật, nhất là biết quan tâm nâng đỡ những người neo đơn, nghèo đói, thất nghiệp, để họ có được cuộc sống bình an hạnh phúc.
  1. “Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết”.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết bắt chước bà goá nghèo trong Tin Mừng, sẵn sàng đóng góp tinh thần vật chất như: cầu nguyện, hy sinh, làm việc bác ái, để xây dựng giáo xứ, giáo phận, hầu cuộc sống của chúng ta được thấm đậm tình Chúa và tình người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết cho chúng con được sống. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sống đơn sơ chân thật, khiêm tốn, biết quảng đại hy sinh phục vụ Chúa và anh chị em, hầu được Chúa cho hưởng gia nghiệp là chính Chúa trên Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.