Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 33 TN  Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 33 TN  Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

 Chủ tế : Anh chị em thân mến, dịp cuối năm phụng vụ, Hội thánh nhắc ta nhớ ngày Đức Giêsu Kitô sẽ đến trong vinh quang để xét xử toàn thể nhân loại. Chúng ta hãy vui mừng và tin tưởng dâng lời cầu nguyện :

  1. Đức Giêsu Kitô sẽ trở lại để đem tất cả những người được cứu độ vào hưởng hạnh phúc Nước Trời với Người / Chúng ta hãy cầu xin cho Hòa Bình luôn vui mừng loan báo niềm hy vọng hạnh phúc ấy cho mọi người.
  2. Trời đất và thế giới này sẽ qua đi như lời Chúa phán / Chúng ta hãy cầu xin cho các nhà lãnh đạo các dân tộc hiểu biết rằng quyền bính của họ cũng sẽ qua đi / để họ biết xây dựng công lý và hòa bình cho mọi người / là những việc sẽ không qua đi.
  3. Thiên tai, chiến tranh, bệnh tật, nghèo đói, đã làm cho biết bao người đau khổ và phải chết / Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người biết tin tưởng và hy vọng vào ơn cứu độ do Đức Giêsu đem đến / để không tuyệt vọng với những tình trạng bi đát đó.
  4. Không ai biết ngày giờ Đức Giêsu sẽ đến / chúng ta hãy cầu xin cho anh chị em trong họ đạo chúng ta luôn tỉnh thức và cầu nguyện / để sẵn sàng đón chờ Chúa đến.

Chủ tế  : Lạy Đức Giêsu, chúng con không biết ngày giờ nào Chúa trở lại, xin cho mỗi người chúng con luôn chuẩn bị sẵn sàng để đón Chúa, bằng một đời sống thật tình mến Chúa yêu người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Gp Thái Bình

Chủ tế: Anh chị em thân mến, 

Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Chúng ta hãy tỉnh thức đợi chờ, lo chuẩn bị cho ngày Chúa đến để đối diện với Chúa. Ta hãy khẩn khoản nài xin.

  1. Hội Thánh có sứ mạng giúp con cái mình luôn tỉnh thức chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn nỗ lực hoàn thành sứ mạng, bằng lời rao giảng và gương sáng đời sống của mình để các tín hữu biết theo gương mà sống mỗi ngày một tốt lành hơn.
  2. Nhiều người sống chỉ biết sống cho qua ngày mà như không có ngày phán xét. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho họ hiểu rằng, cuộc sống tạm đời này là chuẩn bị cho đời sau được ban thưởng hay bị luận phạt muôn đời.
  3. Ngày nay vẫn còn nhiều Kitô hữu sống không xứng vai trò và sứ mạng của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho họ luôn tỉnh thức để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa đến, để họ được hưởng phúc trường sinh.
  4. Ngày nào giờ nào Chúa sẽ đến không ai biết trước được. Chúng ta cùng cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng, để bất cứ ngày nào giờ nào Chúa đến, Người sẽ dẫn đưa chúng ta vào hưởng phúc với Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa, vì Chúa đã thương báo trước ngày tận thế sẽ đến thình lình để chúng con chuẩn bị. Xin cho chúng con nhiệt tâm tỉnh thức hằng ngày qua những hoạt động bổn phận của mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.