Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 34 TN  Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 34 TN  Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, hôm nay Hội thánh suy tôn Đức Giêsu Kitô là Vua vũ trụ, vua hiền hậu, vua mà uy quyền là tình yêu tự hiến. Chúng ta cùng dâng lên Người lời cầu nguyện khiêm tốn sau đây :

  1. Đức Giêsu là Vua đến trần gian để làm chứng về sự thật, là chính Thiên Chúa / xin cho Hội thánh luôn tuân lệnh Người để làm chứng cho mọi người rằng Thiên Chúa là tình yêu.
  1. Đức Giêsu là Vua nhưng Nước Người không thuộc về thế gian này / Xin cho các nhà lãnh đạo các nước trần gian hiểu rằng : Nước Chúa không cạnh tranh với nước của họ / nhưng đem lại sự thật, công lý và hòa bình cho các nước trần gian.
  1. Đức Giêsu là Vua tự hiến để cứu độ mọi người / Xin cho những người đang bị áp bức, bóc lột, tù đày / và những người nghèo đói, dốt nát / sớm được Người giải thoát để sống như công dân trong Nước Chúa.
  1. Đức Giêsu là Vua tình yêu, Người cai trị bằng phục vụ / Xin cho anh chị em trong họ đạo chúng ta là công dân Nước Chúa / biết noi gương phục vụ của Người.

Chủ tế  : Lạy Đức Giêsu, chúng con đã được Chúa mời gọi vào Nước Chúa, làm công dân của Nước Chúa, Xin giúp chúng con luôn hăng say hoạt động để Nước Chúa mở rộng đến mọi tâm hồn. Chúa là Đấng hằng sống…

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Gp Thái Bình

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là Vua tối cao, Người là Vua sự thật, Nước Người thuộc về Công lý, Bình an, và là Nguồn ơn Cứu độ chúng ta. Chúng ta suy tôn Chúa Giêsu là Vua và  tha thiết dâng lời nguyện xin.

  1. Quyền năng của Người là quyền năng vĩnh cửu.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Mục tử trong Hội Thánh hân hoan rao giảng về ngày cánh chung, ngày Chúa ngự đến trong vinh quang, bằng chính đời sống thánh thiện, hy sinh phục vụ Chúa qua thiên chức linh mục của mình.
  1. Nước Tôi không thuộc vê thế gian này.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đang bị bách hại, luôn kiên tâm, can đảm tuyên xưng Chúa Giêsu là Vua, là Đấng cứu độ con người và sẵn sàng đón nhận mọi thử thách, được trung tín theo Chúa đến cùng.
  1. Chúa Giêsu nói: Quan nói đúng, Tôi là Vua.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người đang tôn thờ của cải, thú vui xác thịt, sống thiếu lòng bao dung chân thật, sớm nhận ra chân lý của Chúa, và tuyên xưng Chúa là vua, hướng dẫn mọi người bước vào cõi phúc chân thật muôn đời.
  1. “Tôi đã đến thế gian để làm chứng cho sự thật”.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết làm chứng Chúa là Thiên Chúa chân thật, bằng cách xóa bỏ hận thù để sống yêu thương, đập tan dối trá để sống chân thật, biết tin tưởng và yêu mến Chúa Giêsu Vua, để Ngài điều khiển và dẫn dắt chúng ta vào hưởng sự sống vĩnh cửu trên Nước Trời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vua Vũ Trụ, Chúa đến thế gian làm chứng cho tình yêu chân thật của Thiên Chúa. Xin cho chúng con chu toàn bổn phận là con dân Nước Chúa, bằng việc sống Đức Tin vững vàng, Đức Cậy trung tín, Đức Mến thiết tha, và xây dựng một thế giới yêu thương chân thật. Để đến ngày Chúa Quang Lâm, chúng con sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn trong Nước Ngài. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.