Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 4 MC Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 4 MC Năm B

 

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Mùa Chay là thời gian giúp chúng ta khám phá lại tình thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một của Người để tất cả những ai tin vào Con Người thì được sống hạnh phúc. Với tâm tình biết ơn, chúng ta dâng lời nguyện xin :

  1. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn cũng như đàn chiên là Hội thánh Chúa / luôn trở nên dấu chỉ của niềm vui và niềm hy vọng / để có thể loan báo cho muôn dân biết tình thương của Thiên Chúa.
  2. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các nhà cầm quyền trên thế giới / có dịp khám phá ra tình thương của Thiên Chúa qua công trình cứu độ của Chúa / để họ tin tưởng và cộng tác với Chúa trong việc cứu độ thế giới.
  3. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người nghèo khổ, bệnh tật, thất nghiệp, bị tù đầy và biệt xứ / có dịp khám phá ra tình thương cứu độ của Đức Giêsu qua những hoạt động bác bái của các Kitô hữu.
  4. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người trong họ đạo chúng ta / đều cảm nhận được tình thương cứu độ của Chúa / để quyết tâm chết đi cho tội lỗi và sống lại trong tình thương và ân sủng của Người.

Chủ tế  : Lạy Chúa xin cho mỗi người chúng con biết dùng thời gian thuận lợi của Mùa Chay này, để nhìn nhận hồng ân cứu độ mà Đức Giêsu đã mang đến cho tất cả mọi người / và tin tưởng vào Người để được sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Anh chị em thân mến,

Khi nhìn lên Chúa Giêsu bị treo trên Cây Thập giá, chúng ta thấy tột cùng của sự đau khổ và ô nhục, nhưng Thập giá lại chính là biểu tượng của một tình yêu cao cả mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trong tâm tình sám hối, chúng ta hãy thành khẩn dâng lời cầu xin:

  1. Thiên Chúa là Cha bao dung nhân hậu, luôn mở rộng vòng tay chờ đón những ai sám hối quay về. Xin cho Hội Thánh có thêm nhiều Mục tử tốt lành giống hình ảnh Chúa, luôn mau mắn nhiệt tình trao ban Bí tích Hòa giải, để đem lại ơn tha thứ cho các tín hữu trong Mùa Chay này.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Đức tin của con người dễ dàng lung lay trước những thử thách trong đời. Xin cho các Kitô hữu đang gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, mang nặng nỗi âu lo phiền muộn trong cuộc sống, biết nhìn lên Thập giá Chúa Kitô để được tiếp thêm sức mạnh, hầu can đảm vượt qua mọi trở ngại, và trung thành giữ vững đức tin đến cùng.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Tính ích kỷ làm con người sống khép kín, trở nên vô cảm với Thiên Chúa và tha nhân. Xin cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết nhìn lại những thiếu sót tội lỗi của mình sau mỗi ngày sống, để sám hối sửa đổi và mở rộng tâm hồn đón nhận anh em xung quanh.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Người đời đang trốn chạy ánh sáng vì sợ hành động xấu xa bị lộ tẩy. Xin cho mỗi người chúng ta luôn sống trung thực, ngay thẳng; biết tôn trọng công bằng bác ái và cư xử có chừng mực với mọi người, để tâm hồn chúng ta luôn được vui tươi và tỏa sáng lòng đạo đức.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa nhân lành, giữa cuộc sống hiện đại đầy tất bật bon chen, xin cho chúng con biết nhìn lên Thánh giá Chúa mỗi ngày để sám hối sửa mình, và hướng tâm hồn đến những điều tốt lành thánh thiện, hầu xứng đáng với tình yêu vô biên của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.