Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Đức Giêsu Chịu Phép Rửa Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Đức Giêsu Chịu Phép Rửa   Năm B

 

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã lãnh nhận phép rửa của thánh Gioan Tiền Hô, rồi được Chúa Cha tỏ lòng sủng ái, và được Chúa Thánh Thần tấn phong làm Đấng Cứu độ muôn dân. Chúng ta hết lòng cảm tạ và dâng lời cầu xin :

  1. Xin cho mọi người đã được Chúa Thánh Thần xức dầu tấn phong làm Kitô hữu / luôn sẵn sàng cộng tác với Hội thánh để đem ơn cứu độ đến cho thế giới.
  2. Xin cho mọi người lương thiện đang kiếm tim hạnh phúc thật / được gặp thấy Đức Giêsu là Đấng Cứu độ / và là Đường dẫn tới hạnh phúc thật.
  3. Xin cho mọi người đang băn khoăn đau khổ trước cuộc sống đầy bất công và bất hạnh / biết mở rộng tâm hồn để đón nhận ơn ban của Chúa Thế giới.
  4. Xin cho mọi người trong cộng đồng xứ đạo chúng ta đã lãnh nhận bí tích Thêm sức / luôn nhớ thi hành sứ vụ truyền giáo cho những người chung quanh mình.

Chủ tế  : Lạy Chúa, chúng con đã được Rửa tội và được Thêm sức trong Đức Giêsu Kitô và Thánh Thần của Người để được làm con cái Chúa, xin cho chúng con luôn sống xứng đáng người con yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô…

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu đã khởi đầu sứ vụ rao giảng của Người bằng việc khiêm tốn dìm mình xuống dòng nước để Gioan Tẩy Giả làm phép rửa. Trong niềm tin Người chính là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

  1. Thiên Chúa xuống thế làm người luôn cảm thông và đồng hành với những con người tội lỗi. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các Linh Mục và Tu sĩ, luôn là hiện thân của Chúa Kitô hiền lành và khiêm nhường qua từng lời nói việc làm trong đời sống hằng ngày.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Qua Bí tích Rửa tội, mọi người trở thành anh em con một Cha trên trời. Xin cho các Kitô hữu luôn sống tình liên đới, hiệp thông, rộng lòng bao dung tha thứ, và giúp nhau sửa mình để xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Ngày nay rất cần có những người như Gioan Tẩy Giả để thức tỉnh mọi người ăn năn sám hối. Xin cho những ai đang làm công tác truyền giáo – đặc biệt là các giáo lý viên, luôn khiêm tốn, nhiệt thành phục vụ, và sẵn sàng cống hiến sức mình để cho danh Chúa được tỏa sáng.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô 16 đã nói: “Người Kitô hữu tốt phải là người công dân tốt”. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta, luôn nhận ra giá trị cao quý của Bí tích Thanh Tẩy, quyết tâm dứt khoát với tội lỗi và sống chừng mực công chính, để nêu gương sáng cho bạn bè đồng nghiệp.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã luôn làm đẹp lòng Chúa Cha. Xin cho chúng con biết liên đới và giúp nhau sống tốt về mọi mặt, để xây dựng họ đạo chúng con thành một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương theo thánh ý Chúa – Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.