Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Năm B

 

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã dùng Mình và Máu Thánh Người, như lương thực nuôi dưỡng đòi sống tin cậy mến của chúng ta. Với tâm tình tạ ơn, chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện sau đây :

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong Hội thánh / luôn cử hành và tham dự bí tích Thánh Thể cách tích cực và linh động / để được sức sống của Đức Giêsu bồi dưỡng.
  2. Chúng ta cầu xin Chúa cho các nhà cầm quyền và mọi người trên thế giới / biết noi gương Đức Giêsu Kitô / để chia sẻ và phân phối của cải vật chất cho công bằng / nhất là chia sẻ cho những dân tộc đang đói nghèo.
  3. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người đang đau khổ và nhiều cơm ăn áo mặc / thiếu công ăn việc làm / thiếu tự do và tình thương / được nhiều người là con cái Chúa biết quan tâm và nâng đỡ.
  4. Chúng ta cầu xin Chúa cho anh chị em trong cộng đồng giáo xứ chúng ta / biết noi gương Đức Giêsu Kitô / hiến dâng thời giờ, sức lực và của cải / để giúp cho những người chung quanh được nhận biết tình thương của Chúa.

Chủ tế  : Lạy Đức Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con bí tích Thánh Thể là dấu chỉ tình thương của Chúa. Xin cho chúng con luôn được nuôi dưỡng bằng tình thương của Chúa, để chúng con sẵn sàng chia sẻ cho mọi người chung quanh. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Gp Thái Bình

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể, để hiến ban thịt và máu Thánh Người làm lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Chúng ta cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin.

1.Đức Kitô là vị Thượng Tế của giao ước mới trên Bàn Thờ Thập Giá, Chúa đã hiến thân làm của lễ vẹn toàn. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Đức Giám mục, Linh mục trong Hội Thánh, mỗi ngày thêm khôn ngoan thánh thiện, để đời sống và lời rao giảng của các ngài trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa muôn dân. 

  1. Máu Đức Kitô thanh tẩy lương tâm chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tín hữu đang sống xa lìa Thiên Chúa, sống bất hòa với nhau, biết hoán cải, trở về kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được Chúa Thanh tẩy, tha thứ, được tận hưởng nguồn sống thiêng liêng và được lớn lên trong trong niềm tin cậy mến. 
  2. Bí tích Thánh thể dấu chỉ của sự hiệp thông, chia sẻ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô giáo được hiệp nhất, để cùng tuyên xưng một niềm tin vào Thiên Chúa, cùng chia sẻ một bánh Thánh là chính mình và Máu Chúa Kitô.
  3. Đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta siêng năng tham dự Thánh Lễ và sống Thánh Lễ mỗi ngày cách cụ thể, đó là sẵn sằng hy sinh chia sẻ cơm áo cho những anh chị em nghèo khổ.      

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu Bí Tích kỳ diệu này, để chúng con được nghiệm thấy ơn cứu chuộc Chúa thương ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.