Lời Nguyện Tín Hữu CN 4 MV C – Manna Bảo Lộc

print

Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm C

Anh chị em thân mến,             

Đức Maria đã trở thành mẫu gương sống động cho mỗi người Kitô hữu, vì Mẹ không chỉ mang Chúa trong tâm hồn mà còn đem Chúa đến cho người khác. Noi theo gương khiêm nhường của Đức Mẹ, chúng ta hãy thành tâm dâng lời cầu nguyện:

  1. Đấng Cứu Thế giáng sinh mang đến hòa bình cho nhân loại. Xin Chúa ban cho các vị chủ chăn trong Hội thánh lòng nhiệt thành bác ái, để trong mọi lời nói- việc làm của các ngài, đều đem lại niềm vui và bình an cho tâm hồn mỗi người tín hữu.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Cả thế giới đang nô nức chuẩn bị mừng Đại lễ Giáng Sinh. Xin cho mùa Giáng sinh năm nay, qua những hình ảnh hang đá sống động nơi nhà thờ, và nhờ vào lòng đạo đức sốt sắng của các gia đình công giáo, có thể thức tỉnh những người khô khan nguội lạnh, và dẫn đưa anh em lương dân được nhận biết Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thăm viếng, chia sẻ là phương cách truyền giáo hữu hiệu hôm nay. Xin cho mọi người trong xứ đạo chúng con, biết đem Chúa đến với các gia đình xung quanh bằng cách viếng thăm, an ủi, khích lệ và trợ giúp nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

  1. Thiên Chúa muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Xin cho mỗi người chúng con biết dâng lên Chúa con người đầy tội lỗi của mình với lòng quyết tâm sửa đổi, mau mắn đến với bí tích hòa giải để được ơn tha thứ, tẩy sạch tâm hồn xứng đáng làm của lễ đẹp lòng Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa

Lạy Chúa, không bao lâu nữa tất cả chúng con sẽ hân hoan mừng Đại lễ Giáng sinh. Xin cho mỗi người chúng con biết sửa đổi tâm hồn, sống khiêm nhường bác ái, quên mình phục vụ, để xứng đáng đón mừng mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.