Lời Nguyện Tín Hữu CN 7 TN Năm C

print

Lời Nguyện Tín Hữu CN 7 TN Năm C

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người làm cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên kẻ dữ cũng như người lành. Tin tưởng vào tình thương hải hà của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin :

  1. Hội thánh luôn kêu gọi con cái mình triệt để tuân giữ luật bác ái của Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình Hội thánh / luôn chân thành yêu thương nhau.
  2. Trên thế giới ngày nay / hận thù và bạo lực vẫn còn đang ngự trị trong đời sống của nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho đức bác ái Kitô giáo / thâm nhập vào mọi sinh hoạt trần thế / để hết thảy mọi người được sống trong hòa bình và an vui.
  3. Anh em phải có lòng từ bi như Cha anh em là Đấng từ bi / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người Kitô hữu biết chân thành lắng nghe / và cố gắng sống theo Lời Chúa Giêsu đã dạy trong Tin mừng.
  4. Anh em đừng xét đoán / thì sẽ khỏi bị Thiên Chúa xét đoán / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết can đảm từ bỏ tật xấu hay xét đoán người khác cách bất công / vì không ai là người hoàn toàn vô tội trước mặt Thiên Chúa là Đấng vô cùng thánh thiện.

Chủ tế : Lạy Chúa, xin hãy dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa, để chúng con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, và đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Chúng con cầu xin

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Chủ tế : Anh chị em thân mến,

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta: hãy yêu thương kẻ thù và tha thứ cho họ, để làm được điều đó quả thật là rất khó. Cậy nhờ ơn Chúa trợ giúp, giờ đây chúng ta hãy sốt sắng cầu xin:

  1. Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ”. Xin cho các vị mục tử trong Hội thánh, luôn là hiện thân của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, để sẵn sàng đón nhận những chiên lạc trở về với lòng bao dung tha thứ.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Vua Đavit đã nói: “Chúa sẽ báo đáp cho mỗi người tuỳ theo sự công minh và thành tín của họ”. Xin cho các Kitô hữu luôn sống trung thực ngay lành, biết quan tâm chia sẻ, trợ giúp những ai đang gặp khó khăn hoạn nạn, và lấy việc thiện làm niềm vui khi sống ở đời này.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thánh Phaolô khuyên dạy: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái”. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta, biết giữ tâm trí mình thoát khỏi tính ganh tỵ hay soi mói; và luôn cư xử khéo léo, để góp ý sửa lỗi cho nhau trước những thiếu sót trong đời sống hằng ngày.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Xưa Chúa Giêsu đã tha thứ cho những kẻ bắt bớ giết mình. Xin cho mỗi người chúng ta luôn sống bao dung rộng lượng, biết bỏ qua những sai lỗi của anh em xung quanh, để tìm được sự thanh thản bình an trong tâm hồn.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn con người yêu thương tha thứ cho nhau. Xin giúp chúng con diệt trừ được những tính xấu, nhất là hận thù chia rẽ, và sửa đổi đời sống để trở thành khí cụ bình an của Chúa, nhờ đó có thể đem niềm vui đến cho những người mà chúng con gặp gỡ. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.