Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời & CN 20 TN  Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Gp Thái Bình

Chủ tế: Anh chị em thân mến, tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời vừa bày tỏ tình thương đặc biệt Thiên Chúa dành cho Mẹ, vừa tiên báo cuộc vinh thắng mai hậu của mỗi người chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ Chúa với Mẹ, chúng ta cùng thành tâm dâng lời cầu xin:

 1. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn nhận ra tình thương bao la của Thiên Chúa qua việc được chọn gọi sống đời chứng nhân của Chúa giữa trần gian, để các Ngài luôn biết sống thánh thiện, biết biến cuộc đời thành lời ca ngợi tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
 2. “Bà Maria vội vã lên đường”. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa luôn gìn giữ và bảo vệ và đỡ nâng những người đang vất vả gieo hạt giống Tin Mừng trong các miền truyền giáo, để giữa bao hiểm nguy và khó khăn của cuộc sống họ luôn hăng say trong sứ vụ, không ngừng dấn thân tất cả cho tiếng gọi từ trời cao.

3.“Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cho những người đang xả thân hoạt động trong lãnh vực đấu tranh cho công lý và nhân quyền, luôn kín múc được sức mạnh từ nơi Chúa, để họ luôn can đảm không lùi bước trước bất công và luôn được mọi người trên thế giới ủng hộ.

 1. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cho mỗi người trong chúng ta, đặc biệt các cá nhân hay hội đoàn nhận Mẹ làm bổn mạng, luôn biết sống khiêm tốn tín thác nơi Chúa theo gương Mẹ. Nhờ đó mỗi người cảm nghiệm được quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa trong từng ngày sống và chỉ nơi Ngài luôn phát xuất những điều kỳ diệu khi con người biết khiêm tốn cầu xin.

Chủ tếLạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Cảm tạ Cha đã ban cho chúng con Đức Maria, Người Mẹ tuyệt hảo luôn âm thầm sống và tìm kiếm thánh ý Cha với một thái độ khiêm tốn lắng nghe. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, ngày càng thêm tin tưởng vào tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

***

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 20 TN  Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã nói : “Tôi là bánh từ Trời xuống, bánh Tôi sẽ ban tặng chính là thịt và máu Tôi. Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời”. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện :

 1. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo sĩ, tu sĩ các giáo dân trong Hội thánh / biết sốt sắng tham dự thánh lễ và siêng năng Rửa tội / để luôn sống hiệp thông với Đức Giêsu và với nhau.
 2. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các dân tộc / được ơn khôn ngoan sáng suốt để chọn đường lối tốt đẹp nhất mà phục vụ cho đồng bào mình.
 3. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người chưa biết Đức Giêsu Kitô / được sớm nhận ra Người chính là Đường, là sự Thật và là Sự Sống của mọi người.
 4. Chúng ta hãy cầu nguyện cho anh chị em giáo hữu trong họ đạo chúng ta / ngày càng hiểu biết hơn tầm quan trọng của bí tích thánh thể trong cuộc sống hằng ngày của mỗi Kitô hữu.

Chủ tế  : Lạy Đức Giêsu, xin cho mỗi người chúng con hiểu biết rằng, chỉ nhờ sức sống của Chúa ban cho trong bí tích Thánh Thể, chúng con mới có thể sống yêu thương và phục vụ tốt cho gia đình và xã hội. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Gp Thái Bình

Chủ tếAnh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã lấy Thịt Máu Người làm thần lương nuôi dưỡng linh hồn và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin:

 1. “Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và dọn mình xứng đáng rước Chúa hằng ngày, để được sống muôn đời.
 2. “Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì sống mãi trong Tôi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu nhờ rước Mình Máu Thánh Chúa họ được biến đổi, để yêu như Chúa yêu, hành động như Chúa làm, suy nghĩ như chúa nghĩ và được Chúa cho hưởng sự sống đời đời.  
 3. “Ai ăn bánh này thì được sống muôn đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bệnh nhân trong cơn hấp hối, nhờ rước Mình Máu Chúa, được Chúa nâng đỡ, và dẫn đưa họ về hưởng sự sống muôn đời.  
 4. Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta sống hiệp nhất, yêu thương, cùng nhau tuyên xưng niền tin và cùng chia sẻ Bánh Thánh là chính Chúa Giêsu. 

Chủ tếLạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương ban Thịt Máu Thánh Chúa làm thần lương bổ dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con khi lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, cũng biết hiến tặng chính mình cho hạnh phúc của anh chị em bằng những hy sinh tận tụy trong phục vụ và sống bác ái đối với nhau. Chúa hằng và hiển trị muôn đời. Amen.