Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Mân Côi & CN 27 TN A

print

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Mân Côi  – Manna Bảo Lộc                                           

Anh chị em thân mến,

Mỗi năm khi bước vào tháng Mân Côi như một lời nhắc nhở chúng ta hãy chiêm ngắm mẫu gương tuyệt vời của Đức Maria. Người là mẹ của Chúa Giêsu và cũng là mẹ của mỗi người chúng ta. Trong tâm tình sốt sắng, chúng ta hãy cùng hiệp thông với Mẹ dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện chân thành:

  1. Các Tông đồ đã luôn đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với Đức Maria. Xin cho các vị Chủ chăn và đoàn chiên nơi các xứ đạo, luôn sống đoàn kết yêu thương, để cùng chung tay góp sức xây dựng xứ đạo quê hương được triển nở trong đời sống đức tin.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Đức Maria được chúc phúc vì Mẹ đã tin vào lời của Chúa. Xin cho những người đau yếu bệnh tật, những ai đang gặp khó khăn đau khổ, luôn noi theo gương Đức Mẹ sống tâm tình cậy trông phó thác, để mạnh mẽ vượt qua được mọi nỗi đau về tinh thần cũng như thể xác.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Chuỗi hạt Mân Côi đã trở nên rất quen thuộc đối với mỗi người Kitô hữu. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta luôn yêu mến việc lần hạt Mân côi và tôn sùng Trái tim Đức Mẹ, biết loại bỏ những bất hòa chia rẽ, để cùng nhau đọc kinh cầu nguyện cho gia đình mình luôn được yên vui đầm ấm.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Trong xã hội ngày nay, sự dữ và tội ác không ngừng gia tăng. Xin cho mỗi người chúng ta luôn có tâm tình ăn năn sám hối, biết siêng năng sốt sắng đọc lời kinh Mân côi hằng ngày, để được Đức Mẹ đồng hành gìn giữ, giúp chúng ta chiến thắng những cái xấu trong chính bản thân mình.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa, xin thương chúc lành cho gia đình, xứ đạo chúng con trong tháng Mân Côi này, thôi thúc mỗi người chúng con luôn xum họp quây quần bên nhau đọc kinh lần chuỗi, để cùng với Mẹ dâng lên Chúa những đau thương thử thách trong cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 —-

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXVII TN Năm A

Lời Nguyện Cho Mọi Người

 CT : Anh chị em thân mến

Thiên Chúa đã lấy vườn nho yêu quý của Ngài từ tay dân do thái bất trung để trao lại cho Giáo Hội, với hy vọng Giáo Hội sẽ làm cho nó sinh nhiều hoa trái. Trong tâm tình biết ơn Chúa, chúng ta hãy dâng lên Ngài những lời nguyện tha thiết.

1- Hội Thánh là người quản lý Nước Trời / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám mục và các Linh mục / siêng năng trong nhiệm vụ cao cả của mình, để Nước Trời ngày càng mở rộng khắp nơi.

2- Trái đất này cũng là một vườn nho tươi tốt Chúa trao cho loài người khai thác / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo các nước / biết khôn ngoan quản lý đất nước mình / hầu cho mọi người dân được an cư lạc nghiệp.

3- Sở dĩ ngày nay còn nhiều người đói nghèo túng thiếu / là vì con người không biết chia sẻ cho nhau / như một hình thức nộp hoa lợi cho Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người dư ăn dư mặc / biết quảng đại chia sớt cho những người túng thiếu.

4- Giáo xứ là một vườn nho nhỏ / trong đó mọi thành phần là những thợ vườn nho / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / tích cực làm cho vườn nho Chúa sinh nhiều trái tốt / và biết nộp hoa lợi cho Chúa bằng những việc lành.

CT : Lạy Chúa Giêsu

Chúa đã khiển trách dân do thái đã lãnh nhận vườn nho của Chúa nhưng không chịu nộp phần hoa lợi. Hội Thánh chúng con ngày nay cũng đang quản lý vườn nho Chúa và cũng chưa nộp hoa lợi cho đúng mức. Xin Chúa đừng trừng phạt Hội Thánh, nhưng xin giúp mọi thành phần Hội Thánh ý thức thiếu sót của mình để từ nay tích cực hơn trong bổn phận của mình. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

Lời Nguyện Cộng Đoàn Của Thiếu Nhi

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy trở nên những tôi tớ trung tín và khôn ngoan của Thiên Chúa.  Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

  1. Giáo hội là vườn nho của Thiên Chúa. Xin cho các Kitô hữu trong Giáo hội ý thức vai trò quan trọng của mình là chăm sóc vườn nho của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Để họ nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha”. Xin cho những người Công giáo Việt Nam luôn hiệp nhất trong tình yêu mến Thiên Chúa và Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe… thì hãy đem ra thực hành”. Xin cho các thầy cô giáo lý viên trở nên những tá điền chăm chỉ trong vườn nho giáo xứ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Dụ ngôn tá điền vườn nho / Dạy mọi người sống sao cho nhân hiền. Xin cho thiếu nhi chúng ta luôn là những người con trung thành của Thiên Chúa và Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa muốn chúng con trở nên những người đầy tớ trung thành. Xin cho chúng con ghi nhớ và thực hành những điều Chúa và Giáo hội dạy bảo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.