Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Hiển Linh Năm A

print

 

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Hiển Linh Năm A

Lời Nguyện Cho Mọi Người

CT : Anh chị em thân mến

Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người. Người đã dùng ngôi sao hướng dẫn muôn dân đến gặp gỡ Đấng Cứu Thế. Với tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa là Cha nhân hậu, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

1- Chúa là Vua lãnh đạo muôn dân / Người đã mời gọi các hiền sĩ / là những người ngoại giáo đầu tiên đến thờ lạy Người tại Bêlem / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong Hội Thánh / biết tôn thờ và phụng sự Chúa hết lòng.

2- Chúa là Vua công bình chính trực / Người đến giải thoát người nghèo cô thân cô thế / chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người cùng khổ sầu đau / luôn được Chúa thương xót đỡ nâng.

3- Chúa đến làm ánh sáng chiếu soi muôn người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang tìm Chúa / qua những bóng mờ và hình ảnh / được ánh hào quang của Đức Kitô soi sáng và hướng dẫn / để họ thêm phấn khởi trên đường tìm chân lý.

4- Mỗi tín hữu phải là một ngôi sao dẫn đường cho người khác tìm về với Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta / biết dùng đời sống bác ái yêu thương / phục vụ khiêm tốn / mà giới thiệu Chúa cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa.

CT : Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã sai chúng con mang sứ điệp Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Xin cho đời sống thường ngày của chúng con thể hiện một cách trung thực tình yêu bao la của Chúa đối với nhân loại. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Cộng Đoàn Của Giới Trẻ

Anh chị em thân mến,

Đấng Cứu Thế giáng sinh đã tỏ mình ra cho các Đạo sĩ qua dấu lạ ngôi sao. Ngày nay Giáo hội cũng mời gọi mỗi người chúng ta trở nên ánh sao dẫn đường cho anh em lương dân nhận biết Chúa, để trở thành những ngôi sao lan tỏa ánh sáng đạo đức, chúng ta hãy dâng lời cầu xin:

  1. Đi theo ánh sáng đức tin soi dẫn, ba nhà Đạo sĩ đã tìm thấy Chúa Hài Nhi. Xin cho các vị Mục tử trong Hội thánh, luôn biết tìm gặp Chúa qua các giờ kinh nguyện và Chầu Thánh Thể, để được tiếp thêm sức mạnh, nhờ đó các ngài trở nên ánh sao dẫn lối cho nhiều người nhận biết Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Chỉ những ai thành tâm thiện chí mới có thể gặp được Chúa. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, những người đứng đầu các tổ chức xã hội, luôn sống đơn sơ thanh thoát, biết giữ mình trong sạch trước bóng tối của sự tham lam ích kỷ, và nhiệt tình cống hiến tài năng trí tuệ để phục vụ tha nhân.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Các Đạo sĩ đã dâng tiến Chúa những món quà quý giá. Xin cho mọi người trong xứ đạo chúng ta, cũng biết dâng lên Chúa những hy sinh nhỏ bé hằng ngày qua việc sống có trách nhiệm, biết quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình, và tiêu xài tiết kiệm để giúp đỡ những ai nghèo khó, nhờ đó cuộc sống này trở nên có ý nghĩa hơn.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thánh Phaolô kêu gọi:“Anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời”. Xin cho mỗi người chúng ta luôn tỏa sáng các nhân đức trong từng lời nói cũng như việc làm, biết mang lại hòa thuận yên vui cho mọi người, nhất là chăm chỉ làm việc và học tập, để trở nên những ngôi sao thánh thiện giữa đêm tối cuộc đời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Chúa đã dùng mọi biến cố để tỏ mình ra cho nhân loại. Xin cho chúng con luôn biết noi theo gương của các nhà Đạo sĩ, không ngại gian khó, mau mắn tìm kiếm Nước Thiên Chúa giữa lòng đời, và chia sẻ niềm tin đó cho tất cả những người mà chúng con gặp gỡ. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời Nguyện Cộng Đoàn Của Thiếu Nhi

LM: Thiếu nhi chúng con thân mến, mừng việc (biến cố) Chúa tỏ mình ra cho các Đạo sĩ, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

  1. Ánh sao đã đưa các Đạo sĩ đến Belem để thờ lạy Hài Nhi Giêsu. Xin cho Đức Giáo Hoàng và các phẩm trật trong Giáo Hội, cũng trở nên ánh sao dẫn đường đưa mọi người tới gặp Đức Kitô. Chúng con cầu xin Chúa.
  2. Các đạo sĩ là những người ngoại giáo đầu tiên nhận biết Tin Mừng của Chúa. Xin cho những người chưa biết Chúa, cũng nhận được ánh sáng soi chiếu trong tâm hồn, để họ nhận ra Chúa là Vua muôn vua, Chúa các chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
  3. Ba vua đã lên đường, sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi. Xin cho các thầy cô giáo lý viên luôn mau mắn đáp lại tiếng Chúa gọi qua công việc bổn phận hằng ngày. Chúng con cầu xin Chúa.
  4. Chúa kêu gọi mỗi người thiếu nhi chúng ta trở nên ánh sao soi dẫn cho những người khác đến gặp gỡ Chúa. Xin Chúa cho tất cả thiếu nhi chúng con biết sống yêu thương và bác ái với nhau, để chúng con có thể giới thiệu Hài Nhi Giêsu cho các bạn chưa biết Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
  5. Trong thinh lặng, chúng con xin dâng lên Chúa những lời nguyện riêng cho đất nước, giáo phận, họ đạo, gia đình, người thân, các linh hồn và mỗi người chúng con (thinh lặng…). Chúng con cùng cầu xin Chúa.

LM: Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã giáng trần làm người để cứu độ mọi người chúng con. Xin cho chúng con biết tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả đó, mà đem hết sức mình phục vụ Chúa và những người xung quanh chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.