Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Giuse   19/3

print

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Giuse   19/3

 

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Lễ Thánh Giuse   19/3.

Lời Nguyện Tín Hữu lễ Thánh Giuse– Manna Bảo Lộc.

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Lễ Thánh Giuse   19/3

Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thánh Giuse đã được Thiên Chúa trao sứ mạng làm Cha nuôi Đấng Cứu Thế và bảo vệ gia đình Nagiarét. Với niềm tin mạnh mẽ, Ngài đã chu toàn trọn vẹn sứ mạng. Trong tâm tình yêu mến và nhờ lời cầu bầu của ngài, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin :

  1. Thánh Giuse luôn gìn giữ Hội Thánh Chúa, là Đấng Bảo trợ Giáo Hội Việt Nam. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa luôn biết noi gương Thánh Cả, sống kiên vững trong niềm tin, bảo vệ đức tin, bảo vệ Giáo Hội, can đảm sống chứng nhân bằng gương sáng và việc lành phúc đức.
  2. “Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những bậc cha mẹ trong các gia đình Công Giáo, biết noi gương Thánh Cả, khiêm tốn lắng nghe thánh ý Chúa, dưỡng nuôi và giáo dục con cái sống theo Lời Chúa dạy.
  3. Thánh Giuse là Bổn Mạng của một số quý Cha và quý anh em. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho con cái Thánh Giuse, luôn noi gương Thánh Cả/ sống hy sinh, khiêm nhường, thầm lặng, đón nhận thánh ý Chúa, chu goàn ơn gọi và sứ mạng Chúa trao.
  4. “Hãy đến cùng Giuse”. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người trong Họ Đạo / biết noi gương Thánh Giuse, luôn tìm kiếm và vâng theo thánh ý Chúa trong từng hoàn cảnh cuộc đời, chuyên chăm với bổn phận hằng ngày, để làm sáng danh Chúa và mưu ích cho mọi người.

Chủ tế : Lạy Chúa là Đấng cao cả tốt lành, Chúa đã đặt Thánh Giuse làm cha nuôi Đấng Cứu Thế / làm gương mẫu cho chúng con. Xin ban cho chúng con luôn biết tin tưởng, tìm kiếm thánh ý Cha trên hết mọi sự, để chúng con đạt được hạnh phúc trọn vẹn như Chúa mong ước cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

 

Lời Nguyện Tín Hữu lễ Thánh Giuse– Manna Bảo Lộc

 

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta cùng với Giáo hội tôn vinh một người cha trong gia đình đó là thánh Giuse. Hình ảnh của Ngài đã trở nên rất gần gũi thân thương đối với mỗi người chúng ta. Với tâm tình yêu mến thánh cả Giuse, chúng ta hãy cùng Ngài dâng lên Chúa những ý nguyện chân thành:

  1. Cuộc đời thánh Giuse là chuỗi ngày âm thầm lặng lẽ. Xin cho các Linh mục- Tu sĩ trong giáo phận chúng con đã chọn thánh Cả làm quan thầy, luôn được khỏe mạnh-an vui, hăng hái nhiệt tình chăm sóc bảo vệ đoàn chiên, và cảm thấy hạnh phúc khi sống đời tận hiến.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Đức mến đã thôi thúc thánh Giuse chu toàn vai trò làm chồng, làm cha nơi gia đình. Xin cho các gia trưởng, đặc biệt là những anh-em mừng bổn mạng hôm nay, luôn học theo các nhân đức của Thánh Cả: sống công chính, lương thiện, cư xử dịu dàng, khiêm tốn, và hết lòng hy sinh vì hạnh phúc của những người thân trong nhà.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Cuộc đời hôm nay vẫn rất cần những người cha- người mẹ như thánh Giuse và Đức Maria. Xin cho các gia đình Công giáo luôn biết noi gương gia đình Nazaret thuở xưa, sống yêu thương, âm thầm phục vụ, biết cảm thông tha thứ, và bảo bọc lẫn nhau để cùng nên thánh giữa đời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thánh Giuse đã hoàn thành sứ mạng Chúa trao bằng tất cả niềm tin, sự hiền lành và khiêm nhượng. Xin cho mỗi người chúng con, biết âm thầm lặng lẽ làm thật nhiều việc có ích giúp đỡ mọi người, luôn dốc sức mình tạo ra những đồng tiền chân chính, để có thể nuôi sống bản thân và chăm lo gia đình.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu. Xin giúp chúng con biết noi gương bắt chước thánh cả Giuse, luôn sống hiền lành, nhân đức, và chu toàn trách nhiệm chăm sóc bảo bọc cho những người mà chúng con yêu mến. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.