Lòng Nhân Ái Cao Trọng Hơn Lề Luật

print
 Lòng Nhân Ái Cao Trọng Hơn Lề Luật

Chúa Nhật Thường Niên 15 C 10.07.22

vo ha
 
 Kiêm Ái là cốt lõi tư tưởng của Nhà Hiền Triết   Đông Phương Mặc Tử (468—376 TCN}: yêu mọi người như mình, do tâm không phân biệt ta hay người.  “Thương người như thể thương thân” (Gia Huấn Ca, Nguyễn Đình Chiểu 1822-1888).
 
Ngày nay, Radio, TV và báo chí Âu Mỹ luôn thông tin cho dân chúng biết khi có một người mà  Anh Ngữ gọi là “Good Samaritan”  xuất hiện đó đây gần xa trong cả nước.  Hai từ ngữ điển tích trên từ đâu mà có và mang ý nghĩa là gì?
 
Xin thưa, điển tích nầy xuất hiện từ thời Chúa Giêsu còn tại thế 2000 năm trước, trong một dụ ngôn mà Chúa dùng để canh tân và kiện toàn luật của Đạo Do Thái cũ  của Cựu Ước, được trích dẩn trong Phụng Vụ Thánh Chúa Nhật 15 Thường Niên C nầy.
 
Nên biết Nước Do Thái từ thời Vua David (c năm 1000 TCN) đã chia ra ba miền. Miền bắc gọi là Ga-li-lê-a. Miền trung gọi là Samaria. Miền nam là Giu-đê-a. Sau thời Salomon con Davit thì miền Bắc và Trung tách ra thành lập nước Israel, có thủ đô và đền thờ riêng. Năm 721 TCN, nước Israel bị Assyria xâm lăng và lưu đày giới trí thức và thợ chuyên môn,   rồi bù lại 5 sắc dân khác vào ở chung pha trộn với nông dân Israel bị bỏ lại.
Nên người Do Thái nước Giuđa miền nam nơi có thủ đô và đền thờ Giêrusalem,  tự coi là chính thống, quay ra kỳ thị khinh  khi  người Samaria là dân ngoại đạo.
 
Cũng cần biết thêm, Ông Môsê ký kết giao ước với Thiên Chúa tại núi Simai (c 1250 TCN)  sau đó có giải thích thêm nhiều luật lệ  được ghi lại trong năm sách đầu  của Thánh Kinh có Sách Đệ Nhị Luật trong đó. Sách nầy có luật qui định về sạch dơ rất chi li. Như vào nhà hay dụng chạm tới người dân ngoại, hay đụng chạm tới chất lỏng của cơ thể của nguời khác thì phải đi tắm 7 lần.
 
Câu truyện trong bài Phúc âm trích dẩn hôm nay  ghi rằng khi ấy, có một người thông luật, thật lòng hơn là muốn thử thách, vì Chúa Giêsu chịu khó trả lời, khi ông mầy đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu: 
 
“Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”.
 
Ông nầy đã biết luật dạy yêu mến Chúa  hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn và hãy thương mến anh em như chính mình.  Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: 
 
“Nhưng ai là anh em của tôi?”
 
 Nhân tiện Chúa Giêsu muốn dạy cho ông và hậu thế tinh thần của luật yêu thương mới, qua hình ảnh người ngoại đạo Samaria cao siêu hơn nếp sống chấp nê từng chấm phẩy  luật cũ nơi hai giáo sĩ Do Thái:
 
Thí dụ có “một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết”.
 
Tới đây,  muốn hiểu thêm ý nghĩa cốt lõi của từ ngữ Good Samaritan: người tốt việc tốt mà Chúa Giêsu muốn dạy, ta cùng đọc chính Lời Chúa cùng xin ơn thêm soi sáng
 
 
BÀI ĐỌC I: Đnl 30, 10-14 “Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi”.

Bài trích sách Đệ Nhị Luật.

Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép trong sách Luật này, hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi. 

Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn cũng không quá sức các ngươi. Nó không phải ở đâu trên trời, để các ngươi có thể nói: ‘Ai trong chúng tôi có thể lên trời mang luật xuống giảng cho chúng tôi nghe để chúng tôi thực hành được?’ 

Nó cũng không phải ở bên kia biển, để các ngươi viện lẽ nói rằng: ‘Ai trong chúng tôi có thể vượt biển, và mang nó về cho chúng tôi, để chúng tôi được nghe và thực hành điều đã truyền dạy?’ 

Nhưng lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi”.

 

 BÀI ĐỌC II: Cl 1, 15-20 “Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người”.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Đức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật; vì trong Người muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay Quản thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người. 

Và Người có trước mọi loài và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài.

 Vì chưng, Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người. và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất.

 

 PHÚC ÂM: Lc 10, 25-37 “Ai là anh em của tôi?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”. 

Người nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” 

Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình”.

 Chúa Giêsu nói: “Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. 

Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Nhưng ai là anh em của tôi?”

Chúa Giêsu nói tiếp: “Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. 

Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, mộ trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. 

Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng:

–  ‘Ông  chủ quán hãy săn sóc người bị thương nầy  và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại’. 

Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?” 

Người thông luật trả lời:

–  “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy”. 

Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”.

Xin Chúa dắt chúng con ra khỏi những toan  tính hẹp hòi, ích kỷ, chai đá, kỳ thị hoặc  dửng dưng trước những khổ đau của người thân cận, đồng loại. 

Xin cũng dạy chúng con biết chạnh lòng xót thương và giúp đỡ những ai đang cần đến chúng con.

 

 Xin Dâng Lời Cầu

Chúa Giêsu đã đến trần gian để kiện toàn luật yêu thương của Cựu Ước, dạy cho chúng con thương yêu thật lòng và trọn vẹn.
 
 Xin cho mọi thành phần dân Chúa là Hội Thánh thực hiện tình thương cách  chân thành và tôn trọng phẩm giá mọi người.
 
Xin cho những quyền lực trần gian hiểu rõ luật bác ái yêu thương mà Chúa muốn mọi người làm cho nhau, để loại bỏ hận thù bạo lực chiến tranh, cho nhân loại được bình an
 
Xin cho mọi Kitô hữu biết mở rộng lòng ra hơn nữa và sẳn sàng chung tay giúp đỡ mọi người trong cảnh gian nan khốn khó.
 
Xin cho cộng mọi người trong Họ Đạo chúng con rộng rãi hơn trong việc chia sẻ cơm áo cho những người đang trong cảnh cơ hàn lầm than bần cùng. Amen.