Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois: Luyện tập đức Bác ái

print

Luyện tập đức Bác ái

Bác ái là nhân đức cốt lõi của Kitô giáo. Bạn phải nhấn mạnh về đức ấy. Hướng mọi sinh hoạt về đức ấy. Đức bác ái phải là trung tâm điểm phát sinh mọi phúc lợi. Bạn đừng nản, nếu không, công lao bạn sẽ tiêu tùng.

Luyện tập đức bác ái là phương pháp chính xác nhất để phát huy tinh thần Kitô giáo. Vì tinh thần Kitô hữu được đánh giá bằng hành động bác ái.

Bạn nên tin nhận rằng: nơi trẻ em sẵn có khả năng thâm sâu để thực hiện bác ái. Nhưng rất tiếc khả năng ấy thường bị tính ích kỷ, lòng hận thù và tính hung dữ dập tắt đi. Bổn phận bạn là giáo dục các em biết nhẫn nhục, khoan dung, dịu hiền và chấp nhận.

Luôn nhắc cho các em dấu chỉ riêng biệt của Kitô hữu: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là các con thương yêu nhau như Thầy thương yêu các con”.

Tạo bầu khí bác ái huynh đệ giữa các em: cho các em cùng nhau hô: “Ở đây chúng ta yêu thương nhau như Chúa thương yêu chúng ta”.

Nhắc cho các em biết một phương pháp vui chơi cao quý nhất trong đội, là tổ chức ở đâu cũng cho các em ở đấy cùng chung chơi với.

Lần hồi việc cãi cọ đấm đá sẽ bị loại trừ như một gương mù đáng xấu hổ.

Nên cấm tuyệt những biệt danh có tính cách xỉ vả, những lời chế giễu thù hằn, kể cả đối với những người ghét tôn giáo.

Khai triển nơi các em sự sợ hãi về lòng cuồng tín và óc bè phái.

Nên lưu ý không để sự ganh đua trật đường sang cạnh tranh. Tinh thần gia đình là đúng đạo, nhưng không là tinh thần đẳng cấp.

Nhắc cho các em biết đức bác ái trước tiên là tôn trọng tha nhân, của cải và quyền lợi của họ.

Nơi trẻ em sự vô tâm, vô cảm thường là lý do phát sinh tính ích kỷ. Tạo cho các em dịp nghĩ đến người bất hạnh, cách riêng người nghèo hơn các em và các bạn đau bệnh.

Khuyến khích các em bảo trợ một em tàn tật, thay nhau biên thư, tặng quà, đó là hoa trái của lễ hy sinh quý báu.

Phát triển nơi các em đức bác ái truyền giáo.

Để gây dựng tinh thần Công giáo, không gì công hiệu bằng việc ấy.

Bạn rất hữu lý khi nói: “Tổ chức nào mà trong ấy đức bác ái được tôn vinh, tổ chức ấy được Chúa chúc lành”. Và bạn còn đo lường bước tiến tổ chức của bạn theo sự nở rộ của đức bác ái, “Ở đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời”.