Maria Nữ Vương Gia Đình – Họ Bãi Giá – Hạt Sóc Trăng

print

Maria Nữ Vương Gia Đình – Họ Bãi Giá – Hạt Sóc Trăng

Bài Múa Dâng Hoa Họ Đạo Bãi Giá – Hạt Sóc Trăng, bài múa chủ đề đạt 94,6 điểm trong buổi Hội Hoa tại TTMV/GPCT ngày 17/5/2019