Menkixêđê là ai?

print

Menkixêđê là ai?

Trích Báo Tĩnh Tâm GPLX số tháng 5&6/2023

MEKISEDE