Một Số Hoạt Động Trong Dịp Lễ Giáng Sinh Tại Hạt Trà Lồng

print

Một Số Hoạt Động Trong Dịp Lễ Giáng Sinh

 Tại Hạt Trà Lồng

Hoà chung niềm vui Giáng Sinh trên toàn thế giới, hầu hết các giáo xứ và các giáo điểm trong hạt Trà Lồng cũng đều có những chương trình hoạt động cụ thể cho ngày đại lễ này như:

Bên ngoài : cùng nhau làm hang đá, trang trí nhà thờ, diễn nguyện…

Bên trong: các cha trong hạt thay phiên ngồi toà giúp cho bà con giáo dân chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến, có thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh…

Ngoài ra tại một số nhà thờ con phát quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, mở siêu thị 0 đồng, xây dựng nhà tình thương. Tất cả những phần quà đều là do sự hy sinh đóng góp của bà con giáo dân để giúp không khí Giáng Sinh thêm Thánh Thiện và Ấm Áp Tình Người.

Sau đây là một số hình ảnh góp nhặt

MVTT/Hạt Trà Lồng