Tĩnh tâm Mùa Vọng 2021 – Ngày 6: Chỗi dậy, làm lại cuộc đời

print
Ngày 6: Chỗi dậy, làm lại cuộc đời
Hướng dẫn: Lm. Giuse Cao Gia An, SJ
Thực hiện: Vatican News Tiếng Việt
 
 
ƠN XIN
Xin cho con biết chấp nhận thất bại trong những kế hoạch của mình, để Chúa có thể thành công trong những kế hoạch mà Chúa dành cho con.
Xin cho con biết chỗi dậy từ nơi mình đã quỵ ngã và thất bại. Xin cho con biết làm lại cuộc đời mới từ trên đống tro tàn những thất bại của đời con.
 
CÂU HỎI (cuối bài)
1. Chúng ta có dám tin rằng, bằng cặp mắt đức tin, cơn đại dịch Covid có thể được nhìn như một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ cả nhân loại, đang bao phủ cả cuộc đời tôi? Nếu nhìn đó như một luồng ánhsáng, tôi đang sống thế nào giây phút được bao phủ này? Tôi cần phải làm gì để nguồn ánh sáng ấy thật sự có thể biến đổi cuộc đời tôi?
 
2. Tôi học được gì từ sự chỗi dậy của chàng trai Sao-lô? Tôi có dám tin rằng, sau bóng tối của những khủng hoảng này, tôi vẫn còn có một tương lai đáng sống, tôi sẽ còn có một tương lai đáng sống, một cuộc đời rất đáng sống?