Ngày Hội Người Khuyết Tật Tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ 2019

print