Ngày Hội Vui Nơi Xứ Đạo Miền Quê

print

Ngày Hội Vui Nơi Xứ Đạo Miền Quê

Trong niềm hân hoan mừng Lễ Thánh PhaoLô tông đồ trở lại, bổn mạng Họ đạo Đường Láng, chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã luôn chăm sóc, nâng đỡ, chở che và gìn giữ họ đạo Đường Láng trong suốt thời gian qua. Hôm nay, xin Thánh quan thầy PhaoLo khẩn cầu cùng Chúa giúp chúng con luôn trung kiên trong đức tin, vững lòng trông cậy và yêu mến Chúa hết lòng. Để nhờ ơn ban của Chúa, họ đạo chúng con mỗi ngày được thánh thiện, đoàn kết, yêu thương và sống đạo tích cực hơn. 

Niềm vui hôm nay được nhân lên gấp bội khi có sự hiện diện của 4 Cha Quản Hạt và hơn 40 Cha, Qúy Tu sĩ Nam Nữ, Quý khách từ Bạc Liêu và Hạt Trà Lồng đến viếng thăm, chia sẻ và cầu nguyện cho họ đạo chúng con. Đặc biệt, Họ đạo Đường Láng được đón tiếp quý Dì mới tuyên khấn lần đầu và trọn đời ngày 01/01/2021 tại Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ cùng về đây dâng Thánh Lễ Tạ ơn Chúa với cộng đoàn họ đạo; trong đó có 3 Dì là con cái của Đường Láng và 2 Dì Út (đã và đang phục vụ tại họ đạo). Nguyện xin Thiên chúa đổ tràn hồng ân và phúc lành cho Quý Dì để Quý Dì luôn hăng say, nhiệt thành phụng sự Thiên Chúa, nhiệt tâm trong đời sống dâng hiến và hết lòng phục vụ tha nhân.

Sự hiện diện đông đảo nói lên tình hiệp thông trong Giáo Hội và tình thương của mọi người dành cho Họ đạo vùng sâu nhỏ bé của chúng con. Chúng con cảm nhận được sự nâng đỡ và khích lệ, để mỗi ngày cố gắng sống hiệp nhất yêu thương, trở thành ánh sáng và muối men giữa cuộc đời

Tất cả là hồng ân: cảm tạ tình Chúa – tri ân tình người

Đường Láng ngày 25/01/2021

Rồng Đất