Ngày Tổng Hội Thường Niên Của Comitium Cần Thơ 2

print

Ngày Tổng Hội Thường Niên Của Comitium Cần Thơ 2

Hôm nay ngày 13 tháng 12, Comitium Cần Thơ 2  thuộc Hội Legio Mariae, trong hai giáo hạt Bạc Liêu và Cà Mau, tổ chức ngày Tổng hội thường niên tại giáo xứ Cà Mau với gần 400 hội viên và có đại diện Senatus về dự. Muc đích của ngày này là để các hội viên có dịp giao lưu, gặp gỡ, trao đổi những điều hay tốt nhằm mang lại tinh thần hiệp nhất và yêu thương trong gia đình Legio.

Trước Thánh Lễ, có giờ Sám hối, lãnh nhận Bí tích Giao hòa chuẩn bị tâm hồn  mừng kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Cùng dâng Thánh Lễ với Cha Phaolô Nguyễn văn Vinh, Linh giám Comitium có Cha xứ Gành Hào Giuse Nguyễn văn Trực và Cha phó Tân Lộc Giuse Đỗ Trung Nghĩa. Qua bài giảng, Cha Phaolo ôn lại lịch sử hình thành và ý nghĩa của ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội  có liên quan gì  với kitô hữu nói chung và mỗi hội viên nói riêng.

Sau Thánh lễ và giải lao, Cha Phaolo trình bày nội dung bức Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt nam gửi cộng đồng dân Chúa đặc biệt là các bạn Trẻ. Sau khi bàn đến hiện trạng của người trẻ hôm nay, đồng thời giúp cho người trẻ phân định Ơn gọi và sứ mệnh; biết thăng tiến và dấn thân, Hội đồng Giám mục đưa ra chương trình Mục vụ năm 2020 là Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện….

Sau giờ học hỏi Thư Chung, các đơn vị giao lưu qua chuyện vui, chuyện kể về Legio, đố vui có thưởng và phát biểu ý kiến của Hội đồng Comitium và Senatus.

                                                                                                                                  Phạm Dũng