Nghi Thức Tôn Vinh Chúa Tết Nguyên Đán

print

Nghi Thức Tôn Vinh Chúa

Tết Nguyên Đán

 

(Nhạc mp3 mẫu 1)

PDF Ngày Xuân Tôn Vinh Chúa mẫu 1

 

****

MẪU 2

(Nhạc mp3 mẫu 2)

PDF Ngày Xuân Tôn Vinh Chúa mẫu 2

Xem thêm :

https://www.simonhoadalat.com/giaoducgd/nghithuc/14NgayXuanTonVinhChua-mau1.htm

 

https://www.simonhoadalat.com/giaoducgd/nghithuc/15NgayXuanTonVinhChua-mau2.htm