Nghĩa Trang Chiều Vắng

print

Nghĩa Trang Chiều Vắng

Gió cuối thu lạnh vào hồn buốt giá

Nghĩa trang chiều buồn bã tịch cô liêu

Một vài người đến viếng tiếng kinh chiều

Mấy ngọn nến liêu xiêu rung trước gió

 

Nấm mồ cổ rong rêu buồn bỏ ngỏ

Những linh hồn buồn ngó bóng người thân

Có còn thương, còn nhớ, chút ân cần

Hay đã hết, bước chân giờ đổi hướng

 

Xa mịt mờ ly biệt mãi muôn phương

Tháng linh hồn hướng thượng xin lời cầu

Từng câu kinh vang vọng xuống vực sâu

Như giải thoát kiếp sầu vương lụy khổ

 

Cháu con ơi! hãy nhớ đến tiên tổ

Lời van xin lệ đổ chốn ngàn thu

Bóng đêm đen giam hãm trong ngục tù

Mong từng phút âm u mau thoát khỏi

 

Để vào nguồn Ánh Sáng rạng chiếu soi

Mở cửa ra cho chói lọi Ánh Quang

Ơn phước cả vút lên chốn huy hoàng

Hồn mong mỏi nước thiên đàng muôn thuở

 

Ánh Sáng Ngài ôi! ấm êm được ở

Chốn ngàn thu rực rỡ mãi muôn đời.

 

Trầm Hương Thơ