Người Trẻ Bước Theo Vị Mục Tử Nhân Lành

print

03.05.2020 – Chúa nhật IV Phục sinh – Ga 10,1-10

Người Trẻ Bước Theo Vị Mục Tử Nhân Lành

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện với chúng con. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. Chúng con biết rằng Chúa vẫn đang mời gọi chúng con lắng nghe tiếng Chúa gọi một cách loại biệt để trở thành những mục tử của Chúa. Hôm nay cũng là ngày thế giới cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, xin cho những người trẻ chúng con biết nhạy bén và quảng đại trước lời mời gọi của Chúa là vị mục tử nhân lành để mạnh dạn và can đảm bước theo.

  • “Quả thật, quả thật Tôi nói cho các người: Tôi là cửa chuồng chiên”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là cửa duy nhất dẫn vào sự sống đời đời, sự sống đích thực của Thiên Chúa. Chúa là Đấng phải đến trong thế gian để cho ai tin vào Chúa thì được hưởng ơn cứu độ. Chúng con tin thật rằng: ngoài Chúa ra, chúng con không thể tìm một vị Thầy nào khác, không thể tìm một lối đi nào khác. Bởi vì, Chúa chính “là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6a) duy nhất cho cuộc đời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, “là cửa”, Chúa biết từng con chiên là mỗi chúng con; Chúa có thể gọi tên từng người chúng con. Chúa hiểu rõ nhu cầu của mỗi chúng con và sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu đó. Chúa chăm sóc dưỡng nuôi những con chiên yếu đau và băng bó những con chiên bị thương tật. Chúa dồn tất cả tình thương và sự quan tâm cho đàn chiên. Xin Chúa sai Thánh Thần tình yêu đến để thánh hóa chúng con trở nên những mục tử trong từng bậc sống của mình.

(thinh lặng)

  • “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con biết rằng Chúa là cửa và là mục tử tốt lành, nhờ Chúa chúng con được tháp nhập vào một đoàn chiên duy nhất là Giáo Hội, thân thể của Chúa. Trong Giáo Hội, Chúa vẫn đang hiện diện và nâng đỡ đoàn chiên. Trong Giáo Hội, chúng con được chính Chúa nuôi dưỡng bằng Lời và Thánh Thể của Chúa. Đây là nguồn lương thực thần linh để chúng con được sống và sống dồi dào. Đây là nguồn lương thực thần linh để chúng con luôn vững tin vào Chúa giữa những gian nan thử thách của thế giới ngày nay.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cũng biết rằng Chúa vẫn còn “những con chiên khác không thuộc đàn này. Chúa muốn quy tụ tất cả để cho họ cũng “được sống và sống dồi dào”. Vì thế,  Chúng con ý thức rằng, chúng con cũng có bổn phận rao truyền danh Chúa cho mọi người. Xin ban cho tất cả chúng con một quả tim mới, một tâm hồn tươi trẻ, sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi. Đồng thời, xin Chúa ban cho Giáo Hội có nhiều người trẻ nghe được lời mời gọi của Chúa, dám hy sinh tận hiến cho Chúa, để nhờ họ, Tin Mừng của Chúa được loan báo cho hết mọi người.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày hôm nay vẫn còn đó bao người chưa được biết Chúa; vẫn còn đó bao người nghèo đói cả về vật chất lẫn tinh thần. Trước những thực tế ấy, Chúa vẫn thao thức có nhiều người cộng tác với Chúa để có thể mang hơi ấm tình yêu đến cho họ. Xin cho người trẻ chúng con có được quả tim biết hy sinh, can đảm bước theo Chúa, rao truyền ơn cứu độ đến cho mọi người, để tất cả sẽ được sống và sống dồi dào trong tình yêu Chúa. Amen.