Nhớ Cha Ngày Lễ Giỗ  Cha Giuse Vũ Ngọc Bản Cùng thầy Lôrensô Trần Thế Hội

print

Nhớ Cha Ngày Lễ Giỗ  Cha Giuse Vũ Ngọc Bản

Cùng thầy Lôrensô Trần Thế Hội 

30.11.1983

 

Ngày này năm xưa Cha đã ra đi

Ba mươi sáu năm qua tình ghi khắc

Mảnh đất này là mồ hôi nước mắt

Công Cha dựng gầy đổ máu cũng nơi đây

 

Qua bao thời con sông quê vẫn chảy

Dòng nước nào cuốn mất dáng hình Cha

Niềm thương nhớ theo làn khói nhẹ bay

Nén nhang lòng kính Cha ngày lễ giỗ

 

Lời tri ân cũng là lời nhắc nhở

Cha hằng mong chiên ngoan đạo bình an

Xin cầu bầu cho đức tin triển nở

Lòng yêu Chúa ngập tràn khắp quê hương

 

Nhớ thương Cha Giuse Vũ Ngọc Bản

Lòng nguyện xin cho xứ đạo an khang

Chiên sống tốt thỏa lòng Cha mong ước

Đời chứng nhân dẫn bước đến thiên đàng

 

     Anna    Anh Đào