Nhớ

print

Nhớ

Con nhớ làm sao giờ thánh lễ
Nhớ tiếng chuông ngân nhớ nhà thờ
Nhớ Chúa đợi con mà đâu thể
Đến gặp Chúa trong lễ tình yêu

Chiều nay con qua,nhà thờ vắng
Cổng rào vẫn mở Chúa nhìn con
Cúi đầu lặng lẽ con làm dấu
Chào Chúa rồi đi bước nặng sầu

Dịch bệnh vì đâu? Ai hiểu thấu
Nỗi sợ, buồn,đau cứ dâng trào
Phận người qua mau, đời tang tóc
Chúa thương xin giúp chữa lành mau

Xin ban an bình cho thế giới
Cho người thống hối sống đổi thay
Cho con nhận ra Chúa vẫn đợi
Con nhìn thấy Chúa giữa gian nan

Chúa ơi con chờ ngày gặp Chúa
Trong thánh lễ dâng ở nhà thờ
Chờ trong kinh nguyện trong nỗi nhớ
Một chiều chuông đổ…lễ rồi đây!

Anna Anh Đào