Những chiến sĩ vô danh: Phước Tuy Lửa Máu * 1862 – 1962

print

Những chiến sĩ vô danh: Phước Tuy Lửa Máu * 1862 – 1962

Kính thưa quý vị,

Chúng ta đang sống trong Năm Thánh Tôn vinh các Thánh Tử đạo Việt Nam. Với Giáo phận Bà Rịa, thời gian này cũng là cơ hội tốt để các tín hữu hướng về các Vị Tử đạo Bà Rịa với lòng tri ân, kính mến. Các Vị Anh hùng Đức tin đã hy sinh để mảnh đất Bà Rịa được trổ sinh hoa trái là bao thế tín hữu như hôm nay.

Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về lịch sử đức tin hào hùng của mảnh đất Bà Rịa, từ hôm nay, xin giới thiệu đến quý vị Tập sách “Những chiến sĩ vô danh: PHƯỚC TUY LỬA MÁU * 1862 – 1962”.

Tập sách này được cho là do Cha R.P. Errard (Cha Y) biên soạn nhân dịp kỷ niệm Bách Chu Niên vùng Phước Tuy lửa máu.

Ban Truyền thông GP. Bà Rịa thực hiện