Ông Cố Đôminicô Phan Văn Cầm

print

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN và  PHỤC SINH

xin kính báo:

Ông Cố Đôminicô Phan Văn Cầm

Sinh năm 1930

Thân phụ của Soeur Victoire PHAN THỊ NÊ

Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ

Ông Nội của Linh Mục Dominicô PHAN VĂN ĐỂ (K9)

Cha phó Họ Đạo Trà Lồng

 

Qua đời lúc 8g20’ ngày 10/9/2019

Nghi thức Tẩm Liệm lúc 19g00 ngày 10/9/2019

 

Thánh Lễ An Táng cử hành lúc 9g sáng, Thứ Sáu, ngày 13/9/2019

Tại Họ Đạo Thời Lai, Hạt Cần Thơ

 

Xin Hiệp Ý Cầu Nguyện Cho Ông Cố Đôminicô

Được Sớm Hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

BTT/GPCT