Phỏng vấn Đức cha Tân cử Giuse Bùi Công Trác

print

Phỏng vấn Đức cha Tân cử Giuse Bùi Công Trác

WHĐ (10.11.2022) – Ngày 01 tháng 11 vừa qua, Cha Giuse Bùi Công Trác được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với ngài. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn: