Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 27/05/2021: Người trẻ lên đường loan báo Tin Mừng

print