Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 25/06/2021: Bí Tích Hôn Phối – Món Quà Của Cả Một Đời

print