Podcast là gì? Cách sử dụng Podcast trên iPhone, iPad đầy đủ nhất

print

WGPCT: Podcast   là một phương tiện hội tụ kết hợp âm thanh, web và các máy phát phương tiện di động,  Thường thì các podcast được phân phối theo dạng đăng ký, để các tập mới được tự động tải xuống thông qua web tới máy tính, ứng dụng di động hoặc máy phát phương tiện di động của người dùng.Có thể nói đây là những kênh Radio tự chọn đang phát triển.Một số trang web công giáo đã  sử dụng  kênh radio dạng này. Ví dụ:

https://podcasts.apple.com/vn/podcast/radio-c%C3%B4ng-gi%C3%A1o/id1587296543?l=vi

https://nhac.vn/podcast/bai-giang-cong-giao-pdDL9G

….

Podcast là gì