Radio thứ Bảy 14/08/2021 – Vatican News Tiếng Việt

print

ĐTC khuyến khích các tu sĩ Mỹ châu Latinh là chứng tá vui tươi

Ngày 13/8/2021, trong sứ điệp video gửi các tham dự viên Đại hội Đời sống tu trì vùng Mỹ châu Latinh và Caribê, Đức Thánh Cha mời gọi họ đưa đức tin vào văn hoá và Tin Mừng hoá nền văn hoá. Đồng thời ngài nhấn mạnh rằng tu sĩ phải là người vui tươi vì đó là cách diễn tả tuyệt đỉnh của đời sống trong Chúa Kitô. Ngài khuyên các tu sĩ xin được ơn vui tươi, hài hước.
 

Hồng Thủy – Vatican News

Đại hội về Đời sống tu trì vùng Mỹ châu Latinh và Caribê được Liên đoàn Tu sĩ Mỹ châu Latinh (CLAR) tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ ngày 13 đến 15 tháng 8 năm 2021, có chủ đề “Hướng tới một Đời sống tu trì liên hội dòng, liên văn hóa và trên hành trình”.

Đưa đức tin vào văn hoá

Sau khi chào các tham dự viên, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của thách đố của đời sống thánh hiến trong việc đưa đức tin vào văn hoá. Ngài nhắc rằng hợp nhất không phải là đồng nhất nhưng là sự hoà hợp đa diện. Chính Chúa Thánh Thần tạo nên sự hoà hợp, một sự hoà hợp giúp chúng ta chấp nhận những khác biệt và đánh giá cao những đặc thù, trong tinh thần liên văn hóa lành mạnh và cởi mở.

Phúc âm hoá văn hoá

Từ đó Đức Thánh Cha đề cao vai trò của đời sống tu trì trong việc đưa và phát triển thần học vào nền văn hoá, một nền thần học thích nghi với hoàn cảnh địa phương và là phương tiện loan báo Tin Mừng, bởi vì “một đức tin mà không hội nhập văn hoá thì không phải là đức tin đích thực”. Đức Thánh Cha khẳng định: “Hội nhập văn hoá đức tin và phúc âm hoá nền văn hóa là hai điều đi đôi với nhau” và “khi không hội nhập văn hoá, đời sống Kitô giáo, và thậm chí cả đời sống thánh hiến, trở thành những khuynh hướng Ngộ đạo kỳ quặc và vô lý”.

Cám dỗ “sống còn”

Đức Thánh Cha không quên cảnh giác về cám dỗ “sống còn”, với sự lo lắng đến số tu sĩ và sự suy giảm, và khuyên các dòng tu nên bỏ tiêu chí về số lượng, hiệu quả, nếu không nó sẽ biến các tu sĩ thành những môn đệ sợ hãi, bị kẹt trong quá khứ và chìm đắm trong hoài niệm. Trước hoàn cảnh này, thái độ khôn ngoan là nắm bắt cơ hội bước đi với Chúa trên những nẻo đường hy vọng, ý thức rằng kết quả là hoàn toàn dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Tu sĩ cần ở với dân Chúa, tôn trọng dân thánh của Chúa, loan báo Tin Mừng và làm chứng, phần còn lại để Chúa Thánh Thần thực hiện.

Vui tươi, hài hước: chứng tá tốt nhất

Để được như vậy, Đức Thánh Cha nhắc các tu sĩ về “niềm vui, cách diễn tả tuyệt đỉnh của sự sống trong Chúa Kitô, là chứng tá tốt nhất mà chúng ta có thể trao cho dân Chúa, những người chúng ta được mời gọi phục vụ và đồng hành trên hành trình đến gặp Chúa Cha”. Đức Thánh Cha nói: “Thật đáng buồn khi thấy những tu sĩ nam nữ không có khiếu hài hước, xem mọi thứ quá nghiêm trọng! Ở với Chúa Giêsu là niềm vui, đó cũng là khả năng mang lại cho sự thánh thiện tính hài hước”. Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ đọc chương về tính hài hước trong Tông huấn Vui mừng và Hân hoan về sự thánh thiện. (CSR_5483_2021)