SNCN 25 TN B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

print

PHỤC VỤ MỌI NGƯỜI

(Chúa Nhật 25 Thường Niên, năm B)

 

 

Lời Chúa: Mc 9, 30-37

Hôm ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Ðức Giêsu không muốn có ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

Sau đó, Ðức Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Ðức Giêsu hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Ðức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”.

Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy”.

 

Suy niệm

Các kỷ lục thế giới cứ được nâng cao hoài,

vì ai cũng muốn phá kỷ lục để được đứng nhất:

chạy nhanh nhất, nhảy cao nhất, ném xa nhất…

Các đĩa nhạc chỉ muốn nằm mãi trong top-ten,

Các cuốn sách chỉ muốn là sách bán chạy nhất.

Ðẹp nhất, giỏi nhất, giàu nhất, thế lực nhất…

Cuộc sống quả là một cuộc tranh đua không ngừng.

Các nhà tâm lý học coi những tranh đua đó

là cần thiết để hình thành nhân cách.

Các nhà xã hội học coi những tranh đua đó

là cần thiết cho sự tiến bộ của xã hội.

Tiếc thay, lắm khi người ta đã dùng bao mưu mô

để đạt được và giữ được vị trí hàng đầu.

Ðôping trong thể thao chỉ là một thí dụ nhỏ.

Ngay trong Nhóm Mười Hai cũng có tranh chấp.

Sau khi Ðức Giêsu loan báo con đường hẹp của khổ đau,

các môn đệ vẫn chưa ra khỏi được con đường của mình.

Ðang lúc đi đường mà các ông cũng cãi nhau

xem ai là người lớn nhất trong nhóm.

Ðức Giêsu tế nhị đợi về tới nhà mới hỏi

như thể Ngài không biết rõ đầu đuôi.

Các môn đệ làm thinh không trả lời.

Ðức Giêsu tôn trọng khoảnh khắc lặng lẽ cần thiết ấy

để mỗi người trở về với bao thèm khát của lòng mình,

đối diện với bao tham vọng đang sôi sục.

Ðức Giêsu ngồi xuống thư thái như một vị thầy.

Ngài chẳng nặng lời với các nhà lãnh đạo Hội Thánh tương lai.

Ngài dạy cho họ con đường trở nên lớn lao thực sự:

“Nếu ai muốn làm người đứng đầu,

thì phải làm người đứng cuối mọi người

và phục vụ mọi người”.

Ðức Giêsu đưa ra một cuộc cách mạng về quan điểm.

Người lớn nhất, người đứng đầu

không phải là người dùng quyền

để lãnh đạo chỉ huy từ trên cao,

nhưng là người đến trước mọi người

và về sau mọi người, để phục vụ.

Khi phục vụ vô vị lợi, tôi được thực sự lớn lên

trước mặt Thiên Chúa, trước mặt anh em.

Người lớn nhất là người phục vụ hết mình nhất.

Chức vụ, chức vị, chức tước, chức quyền

đều không phải là điều xấu,

nếu chúng được dùng như phương tiện để phục vụ.

Nếu người đứng đầu lại phải sống như người đứng cuối,

thì còn ai muốn đứng đầu nữa không?

Thế giới hôm nay rất cần những người muốn đứng đầu

theo kiểu Ðức Giêsu, nghĩa là trong phục vụ khiêm hạ.

Ai trong chúng ta cũng có chút ít quyền hành,

cũng là người đứng đầu một tập thể nho nhỏ.

Ước gì chúng ta không để mình bị hư hỏng vì quyền hành,

nhưng biết dùng quyền hành

để đem lại hạnh phúc cho tha nhân.

 

Cầu nguyện

Lạy Chúa,

xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin

để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày,

nơi khuôn mặt khốn khổ

của tất cả những người bị thử thách:

những kẻ đói, không chỉ vì thiếu của ăn,

nhưng vì thiếu Lời Chúa;

những kẻ khát, không chỉ vì thiếu nước,

nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương;

những kẻ vô gia cư,

không chỉ tìm kiếm một mái nhà,

nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương;

những kẻ bệnh hoạn và hấp hối,

không chỉ trong thân xác,

nhưng còn trong tinh thần nữa,

bằng cách thực thi lời hy vọng này:

“Điều mà ngươi làm

cho người bé mọn nhất trong anh em

là làm cho chính Ta”

(Thánh Têrêxa Calcutta)