Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

print

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

CHỦ ĐỀ :

THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC SỰ SỐNG

 

 “Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

Sợi chỉ đỏ :

– Bài đọc Cựu Ước : Thiên Chúa cho dân Ngài sống lại.

– Bài Tin Mừng : Đức Giêsu làm cho Ladarô sống lại.

– Bài đọc Tân Ước : Thánh Thần ban sự sống cho mọi xác phàm.

 

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Chúng ta đang ngày càng đi sâu vào Mùa Chay. Trong thời gian này, nhiều tín hữu đã sám hối trở lại cùng Chúa, nhiều dự tòng đang chuẩn bị đón nhận cuộc sống mới. Chúng ta có thực sự tin rằng Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại vì chúng ta không ?

Hy vọng rằng qua Thánh lễ này Ngài sẽ ban thêm đức tin cho chúng ta, một đức tin đủ mạnh để chúng ta can đảm đối diện với những khó khăn trong cuộc sống này và dẫn chúng ta đến cõi sống muôn đời.

II. GỢI Ý SÁM HỐI

– Chúng ta là những người tội lỗi vì đã nhiều lần hoài nghi tình thương của Chúa khi chúng ta gặp những khó khăn trong cuộc sống.

– Chúng ta là những người tội lỗi vì đã coi trọng sự sống phần xác hơn sự sống linh hồn.

III. LỜI CHÚA

 1. Bài đọc Cựu Ước: Êd 37,12-14

– Dân Israel đang bị lưu đày bên Babylon, tâm trạng chán chường tuyệt vọng. Họ nói “Xương chúng tôi đã khô. Hy vọng tiêu ma”. Nói “xương” nhưng phải hiểu là toàn thể con người. Cho nên câu này có 2 nghĩa : a/ Họ bị chết về tinh thần : hoàn toàn tuyệt vọng rồi. b/ Thân xác của họ cũng như chết luôn, vì sống nô lệ thì cũng như chết mà thôi.

– Thiên Chúa bảo ngôn sứ Êdêkien an ủi họ : “Ta sẽ đem các người lên khỏi mồ, hỡi dân Ta. Ta sẽ dẫn các ngươi về lại thửa đất của Israel… Ta sẽ ban Thần khí của Ta xuống trong các ngươi và các ngươi sẽ được sống”. Câu này là một lời tiên tri hứa ban sự phục sinh và cũng mang 2 nghĩa : a/ Phục sinh tinh thần : họ sẽ được hồi hương ; b/ Phục sinh thể xác.

– Lịch sử sau này cho thấy Thiên Chúa đã thực hiện ý nghĩa thứ nhất : họ đã được hồi hương vào năm 539. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu sẽ thực hiện luôn ý nghĩa thứ hai.

 1. Đáp ca: Tv 129

Trong cơn gian nan, tác giả Thánh vịnh tưởng như mình bị rơi xuống một vực thẳm tối tăm. Tác giả còn tưởng mình như đã chết. Nhưng tác giả tin tưởng Thiên Chúa sẽ kéo mình lên và ban lại cho mình sự sống.

 1. Bài Tin Mừng: Ga 11,1-45

– Đức Giêsu thực hiện lời hứa phục sinh theo nghĩa thứ hai : phục sinh thể xác.

– Việc cứu sống Ladarô là sự phục sinh thể xác cho chính Ladarô, và còn báo trước sự phục sinh thể xác của Đức Giêsu và của mọi người.

– Hai bài đọc Cựu Ước và Tân Ước cho thấy : Thiên Chúa “là sự sống lại và là sự sống” (câu 25a) ; và “ai tin vào Ngài thì dù đã chết cũng sẽ được sống” (câu 25b).

 1. Bài Thánh Thư: Rm 8,8-11

Thánh Phaolô triển khai giáo lý về sự sống :

– “Anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần khí chi phối” (c 9) : con người có hai sự sống : sự sống theo xác thịt và sự sống theo Thần khí. Sự sống theo Thần khí quan trọng hơn.

– “Nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dù thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần khí cũng ban cho anh em được sống” (c 10)

– “Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần khí của Ngài đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác anh em được sự sống mới” (c 11) : sự sống thần khí có thể chết vì tội, nhưng có thể sống lại nhờ Thiên Chúa.

IV. GỢI Ý GIẢNG

 1. Sự sống của thể xác:

– Hầu hết những quan tâm của chúng ta đều là lo cho cuộc sống thể xác : ăn uống, tiền bạc, thuốc men, sung sướng. Và rất nhiều tội ta phạm cũng vì quá lo cho cuộc sống thể xác này.

– Thánh Phaolô nói sự sống thần khí quan trọng hơn sự sống thể xác ; và chúng ta vẫn tuyên xưng “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”. Nhưng hình như ta không sống đúng theo niềm tin ấy. Nếu ta thực sự tin như thế thì :

Ta đâu có quá sợ chết

Ta đâu có quá bám víu vào những thứ nuôi cuộc sống thân xác này

– Đức Giêsu nói “Ai dám liều bỏ sự sống (thể xác) thì sẽ được sự sống đời đời”.

 1. Sự sống thần linh:

– Được ban ngày ta lãnh nhận bí tích Rửa tội.

– Được lớn dần lên nhờ cầu nguyện, nhờ Thánh Thể, nhờ kết hợp với Chúa hàng ngày.

– Ta có lo bồi dưỡng nó không ?

 1. Lời cầu nguyện của Đức Giêsu trước mồ Ladarô đáng ta bắt chước:

– Thông thường, thứ tự của lời ta cầu xin là : a/ Trình bày nhu cầu của mình ; b/ Xin Chúa giúp ; c/ Nếu được Chúa ban thì ta cám ơn. Thứ tự lời Đức Giêsu cầu nguyện ngược hẳn lại : a/ Tạ ơn “Lạy Cha, con cảm tạ Cha” (c 41a) ; b/ Không cần trình bày yêu cầu (vì hiểu ngầm Chúa Cha đã biết) ; c/ Tin chắc lời xin của mình đã được nhậm lời “vì cha đã nhậm lời con” (c 41b).

– Tại sao ? Đức Giêsu và Chúa Cha kết hợp mật thiết nên một : Đức Giêsu muốn cũng là Chúa Cha muốn, người xin cũng là người ban, nên chắc chắn lời xin sẽ được thực hiện.

– Chúng ta có được như thế không ? Được, nếu như ta cũng kết hợp mật thiết với Đức Giêsu và qua Ngài với Chúa Cha, và do đó ta chỉ muốn điều Chúa muốn.

* Mùa Chay chuẩn bị chúng ta chia sẻ cuộc phục sinh của Đức Giêsu. Cuộc sống thần linh của chúng ta có thể đã chết hay chưa sống dồi dào. Ta hãy kết hợp với Đức Giêsu mà xin được phục sinh. Và hãy tin chắc ta sẽ được, miễn là ta thực sự muốn mình phục sinh.

 1. Một người bạn đặc biệt

Đức Giêsu là bạn thân thiết của Ladarô. Điều này hiển nhiên vì chính Ngài đã khóc trước mồ Ladarô, và dân chúng hôm đó đã xác nhận như thế (“Kìa xem, ông ta thương Ladarô biết mấy”).

Nhưng dù vậy, Ngài đã không làm gì để ngăn chận Ladarô khỏi chết : “Sau khi được tin ông Ladarô lâm bệnh, Ngài còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở”. Thái độ của Ngài đã khiến Matta phiền trách : “Nếu có Thầy ở đây thì em con đã không chết”. Chúng ta cũng giống Matta : khi gặp gian nan, thử thách, khổ đau, chúng ta bị cám dỗ phiền trách Chúa, thậm chí nói phạm tới Ngài.

Tuy nhiên, không ngăn chận Ladarô khỏi chết không có nghĩa là để cho ông đi vào ngõ cụt, không có nghĩa là không cứu sống ông. Bài đọc I hôm nay cho thấy Thiên Chúa cũng hành xử như thế đối với dân Israel : Ngài không ngăn chận những diễn biến tất nhiên phải đến theo lôgic lịch sử cứu độ : họ đã bất trung, đã băng hoại nên đất nước họ sụp đổ, họ phải đi lưu đày. Thế nhưng con đường đó không phải là con đường dẫn đến ngõ cụt mà là con đường cứu độ : cuối cùng thì Israel đã được hồi hương và Ladarô được sống lại. Khoảng thời gian “chết” của Israel và của Ladarô chính là thời gian người ta học được rất nhiều bài học quý giá. Tác giả Tv 116 đã hiểu thế nên đã hát lên : “Quý thay trước mắt Yavê, cái chết của những ai thành tín với Ngài” (Tv 116,15).

 1. Chết và sống

Chết và sống liên đới chặt chẽ với nhau : Đức Giêsu đã làm cho Ladarô sống lại. Nhưng chính sự sống lại của ông lại là cớ khiến Đức Giêsu phải chết (x. Ga 11,47-50 : sau chuyện này, Thượng Hội Đồng do thái quyết định giết Đức Giêsu).

Chúa chết để chúng ta được sống.

Phần tội lỗi trong con người chúng ta phải chết để cho phần thần linh sống mạnh.

“Ai muốn cứu mạng sống mình (mạng sống thể xác) thì sẽ mất mạng sống (mạng sống thần linh) ; còn ai liều mất mạng sống mình (mạng sống thể xác) vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống (mạng sống thần linh)” (Mt 16,25).

 1. Giêsu là ai ?

Là một nhà diễn thuyết hấp dẫn : “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Ngài, vì Ngài giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư” (Mc 1,21).

Là một vĩ nhân đầy quyền phép : “Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau : Thế nghĩa là gì ?.. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh” (Mc 1,27).

Nhưng không phải chỉ có thế, bài Tin Mừng này cho ta biết thêm Ngài chính là sự sống : “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin Ta thì sẽ không phải chết bao giờ” (câu 25-26). Sau khi tuyên bố như thế, Đức Giêsu hỏi Matta : “Con có tin như thế không ?” (câu 27). Đó cũng chính là câu Ngài hỏi chúng ta.

 1. Tôi tin vào sự chết

Tôi tin vào sự chết

Tôi tin rằng sự chết là một phần của sự sống

Tôi tin rằng chúng ta được sinh ra để chết, chết để có thể sống trọn vẹn hơn.

Tôi tin rằng chúng ta được sinh ra để chết, mỗi ngày chết một phần : một phần ích kỷ, một phần tự phụ, một phần tội lỗi.

Tôi tin rằng mỗi khi chúng ta bước từ giai đoạn này sang giai đoạn khác của cuộc đời, thì đều có một cái gì đó chết đi và một cái gì đó mới sinh ra.

Tôi tin rằng chúng ta nếm mùi sự chết trong những lúc cô đơn, phiền muộn, thất vọng, thất bại, bị ruồng bỏ.

Tôi tin rằng mỗi ngày chính chúng ta tạo ra cái chết cho mình bằng cung cách chúng ta sống.

Với đức tin của người tín hữu, tôi tin rằng cái chết không dập tắt được ánh sáng, mà chỉ là tắt đèn đi ngủ (Anon, “I believe in death”)

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

CT : Anh chị em thân mến

Đức Giêsu là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Người thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Người thì sẽ không bao giờ phải chết. Tin tưởng vào mầu nhiệm kẻ chết sống lại, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

1- Đức Kitô đã hiến mình trên thập giá / lấy máu cùng nước từ cạnh sườn mà thanh tẩy và thánh hoá Hội Thánh / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh không ngừng canh tân / và mãi mãi tinh tuyền / nhờ lòng thống hối ăn năn.

2- Chết chóc gây ra biết bao cảnh chia ly làm tan nát cõi lòng / đem đến vô vàn đau khổ cho những người còn đang sống / lắm lúc còn làm cho đức tin của người kitô hữu bị lung lay dữ dội / Chúng ta hiệp lời cầu xin / cho những anh chị em đang gặp tang tóc buồn phiền / biết luôn vững tin vào tình thương và sự quan phòng của Chúa.

3- Đối với người kitô hữu / chết không phải là hết mà là bước sang một thế giới khác / và cuộc sống trần gian hôm nay quyết định số phận mai ngày của những ai tin Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết tích cực chuẩn bị cho cuộc sống đời sau / bằng một nếp sống thắm đượm tình bác ái yêu thương.

4- “Vui với người vui và khóc với người khóc” / phải là những việc làm thường xuyên của người kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết cố gắng sống theo lời dạy của vị tông đồ dân ngoại.

CT : Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã hiến thân chịu khổ hình thập giá. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương Chúa mà hết lòng yêu thương anh chị em chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

VI. TRONG THÁNH LỄ

– Trước kinh Lạy Cha : Có người cha nào mà không thương con mình ? Huống chi Thiên Chúa, người Cha vừa nhân lành vừa quyền năng của chúng ta. Chúng ta hãy hết lòng tin tưởng dâng lên Ngài những lời nguyện xin của chúng ta.

VII. GIẢI TÁN

Đức Giêsu là sự sống lại và là sự sống. Chúc anh chị em ra về bình an trong niềm tin tuyệt vời ấy.