Suy Niệm Chúa Nhật 6 PS C: Đến Và Ở Lại – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

print
ĐẾN VÀ Ở LẠI
(Chúa nhật 6 Phục sinh năm C)

Lời Chúa: Ga 14, 23-29

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em, nhưng khi Ðấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đến cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để anh em tin khi sự ấy xảy ra”.

Suy niệm :

Khi được hỏi Ðức Kitô hiện diện ở đâu, 
chúng ta thường nghĩ ngay tới nhà thờ, nhà Tạm. 
Tiếc thay lắm khi chúng ta dừng lại ở đó. 
Chúng ta ít nghĩ đến một lối hiện diện khác của Ngài. 
Không phải chỉ là ở với, ở bên, ở trước mặt, 
mà còn là ở trong con người yếu đuối của ta. 
Chúng ta ít nghĩ, vì chúng ta không dám tin 
vào hồng ân quá đỗi lớn lao đó. 
Chính vào lúc sắp chia tay các môn đệ để về với Cha, 
Ðức Giêsu đã long trọng loan báo chuyện Ngài ở lại: 
“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, 
Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. 
Chúng ta sẽ đến với người ấy 
và sẽ làm nhà nơi người ấy” (Ga 14,23). 
Ðại từ Chúng Ta ở đây để chỉ Chúa Cha và Chúa Con, 
mà ở đâu có Chúa Cha, Chúa Con thì cũng có Thánh Thần. 
Vì yêu Ðức Kitô, tôi được đón nhận thế giới Ba Ngôi. 
Vì yêu tôi, Ba Ngôi muốn đến thăm tôi và cư ngụ tại đó. 
Trong tình yêu hai chiều này, thiên đàng chớm nở. 
Thiên đàng thật gần, ngay trong lòng tôi. 
Thiên đàng ấm áp ở nơi nghèo hèn, bé nhỏ, 
nơi tâm hồn biết yêu Ðức Kitô và tuân giữ lời Ngài. 
Ðôi khi tôi cần tự hỏi Thiên Chúa có ở trong tôi không. 
Tôi có cảm nghiệm được chút nào sự hiện diện đó chăng? 
Có bao giờ tôi thờ lạy sự hiện diện đó của Ngài không? 
Kitô hữu không chỉ là bạn hữu của Ðức Kitô, 
mà còn là người có Ðức Kitô nơi chính mình. 
Họ là những cung thánh, những nhà thờ lưu động. 
Họ không chỉ chứa đựng Ðức Kitô như một Nhà Tạm, 
họ còn nên một với Ngài trong tình yêu. 
Các bí tích chúng ta lãnh nhận đều nhằm mục đích 
làm cho tình yêu giữa ta với Ðức Kitô được lớn lên. 
Trước khi tôi rước lễ, Ðức Kitô đã ở trong tôi rồi. 
Sau khi tôi rước lễ, Ngài cũng chẳng bỏ tôi. 
Nhưng mỗi lần rước lễ, sự hiện diện Ngài lại tăng trưởng. 
Ngay cả khi không thể đến nhà thờ, 
tôi vẫn có thể gặp Ðức Kitô nơi cung lòng mình. 
Chỉ cần để lòng mình lắng xuống, 
là tôi có thể gặp Ngài và bước vào cuộc đối thoại. 
“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy” 
Yêu mến Ðức Kitô không phải chuyện dễ. 
Yêu một người ta chưa gặp mặt và sống xa ta 20 thế kỷ. 
Giữ lời Ðức Kitô chẳng phải chuyện dễ. 
Lời đòi chúng ta ra khỏi mình và bay lên cao. 
Chính Thánh Thần sẽ giúp ta thấy Ðức Kitô thật gần 
để có thể say mê Ngài, 
thấy Lời Tin Mừng trở nên sống động và bừng sáng 
để giải quyết những vấn đề mới nảy sinh. 
Hội Thánh của chúng ta sẽ là một Hội Thánh vô hồn, 
nếu chẳng có sự hiện diện của Chúa nơi lòng các tín hữu.

Cầu nguyện :

Ngài đã xuống tận đáy lòng con, 
xin cho con chỉ tập trung 
vào tận đáy lòng con. 
Ngài là thượng khách của lòng con, 
xin cho con bước vào nhà 
là chính đáy lòng con. 
Ngài chọn cư ngụ trong lòng con, 
xin cho con biết ngồi yên 
ngay tại đáy lòng con. 
Duy Ngài ở lại trong con, 
xin cho con biết chìm sâu 
xuống tận đáy lòng con. 
Duy Ngài hiện diện trong lòng con, 
xin cho con biết xóa mình 
khi Ngài ở bên con. 
Khi con đã gặp Ngài, 
không còn con và Ngài nữa. 
Con chẳng là gì cả, 
và Ngài là tất cả. 
(Theo Swami Abhisiktananda) 

Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.