Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN 5 Phục Sinh: Hãy Tin

print

Hãy Tin

Chúa Nhật 5 Phục Sinh : Ga 14, 1-12.  

Suy niệm

Chúng ta có thể tóm gọn bài Phúc Âm bằng hai chữ: “Hãy Tin”: tin vào Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu. Tin vào Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu, cũng là Cha đầy lòng thương xót đối với mỗi người chúng ta. Tin vào Thiên Chúa chính là tin vào Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Là Đường để chúng ta an tâm vững vàng bước đi trong cuộc đời này. Là sự thật để chúng ta thoát khỏi những mưu mô và giả trá của thế gian. Là sự sống để chúng ta được sống dồi dào hôm nay, và sẽ sống viên mãn trong Chúa mai ngày.

Tin vào Đức Giêsu cũng chính là tin vào Thiên Chúa, “vì ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. Các môn đệ xưa thấy Chúa Giêsu bằng xương thịt, còn chúng ta thấy Chúa Giêsu bằng Lời Chúa. Qua Lời Chúa ta thấy rõ sự thật về con người Chúa Giêsu trong mọi chiều kích, và mọi tương quan, để làm mẫu mực cho đời sống chúng ta. Tin vào Chúa cũng là tin vào chính mình, để biết xây dựng cuộc đời mình nên giống Chúa.

Tuy nhiên, ai không siêng năng đọc Lời Chúa, không thành tâm lắng nghe Lời Chúa, không sốt sắng suy niệm và sống Lời Chúa, thì không thể biết Đức Kitô và sống theo chân lý của Ngài. Chúng ta theo đạo không phải là theo một giáo thuyết, một mớ những hiểu biết, hay những lề luật cần thiết bên ngoài, mà là theo Đức Kitô, Đấng cứu độ chúng ta. Chẳng có chủ nghĩa, triết thuyết hay giáo thuyết nào đem lại cho ta nguồn sống linh thiêng; cũng không có chế độ hay chính sách nào giải phóng ta khỏi nô lệ tội lỗi và chính mình, ngoài Đức Kitô.

Các nhà sáng lập tôn giáo chỉ đường cho ta đi tới chứ họ không phải là đường; họ giúp cho ta thấy sự thật chứ họ không phải là sự thật; họ dạy cho ta biết cách sống chứ họ không phải là sự sống. Chỉ có Đức Kitô là tất cả cho chúng ta trong mọi sự. Lời thánh Phêrô cho ta thấy được diễm phúc của cuộc đời Kitô hữu:“Vinh dự cho anh em là những người tin…anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa… Đấng đã kêu gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng huyền diệu.”(1Pr 2, 7-9).

Tuy nhiên nên biết rằng, tin không phải là một ý niệm, mà tin là một hành động dấn thân bằng cả cuộc đời, tức là dám sống điều mình tin. Cũng nên biết, đức tin ấy chứa đựng trong chúng ta như trong bình sành dễ bể, vì thân phận người yếu đuối và mỏng dòn, dễ hướng chiều theo sự lôi kéo của ma quỉ, thế gian và xác thịt. Vì thế, mỗi ngày cần có giờ ở bên Chúa, đọc Lời Chúa, nghe tiếng Chúa. Thánh Thể phải là trung tâm đời sống ta, và là cao điểm của sự kết hợp mật thiết với Chúa, để làm cho đức tin ngày càng lớn mạnh, và sinh hoa kết trái.

Ước chi mọi người xung quanh có thể nhìn thấy Đức Kitô đang sống động trong chúng ta, và qua đó cũng nhận ra Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Hãy luôn ở trong Chúa để ta luôn phấn khởi sáng tạo cuộc đời mình, góp phần đem lại ích lợi phần rỗi cho tha nhân. Đó là niềm vui và hạnh phúc đích thực cho chúng ta hôm nay và mãi mãi.

Cầu nguyện

Lạy Chúa!
Giữa một thế giới duy khoa học,
duy thực nghiệm, duy tương đối,
mà bảo tin vào một Thiên Chúa vô hình,
quả thật người ta thấy xa xôi mù mịt.

Giữa một thế giới duy nhân bản, duy lý trí,
mà tin vào một Thiên Chúa đã làm người,
đã chết, đã phục sinh, thì quả là liều lĩnh.

Giữa một thế giới duy vật, duy cảm giác,
mà tin Chúa dưới hình bánh mong manh,
nơi một linh mục mỏng giòn yếu đuối,
trong một Hội Thánh còn những bất toàn,
lại càng khiến người ta phải nghi nan.

Giữa một thế giới văn minh vật chất,
đầy những lạc thú mà phải từ bỏ mình,
và vác thập giá hằng ngày theo Chúa,
xem ra có vẻ ngây ngô và dại dột.

Nhưng nếu không có đức tin vào Chúa,
thì ở đời cũng chẳng có gì là xứng đáng,
cuộc sống vẫn đầy những hoang mang.

Nếu con chỉ đặt hy vọng ở đời này,
con sẽ là người bất hạnh nhất,
vì cuối cùng cũng chỉ là bụi đất hư vô.

Xin ban cho con một đức tin sâu thẳm,
để thấy Chúa đang ẩn mình trong con,
đang ẩn thân trong mọi người, mọi sự.

Xin ban cho con một đức tin sống động,
để nhìn thấy Chúa đang hành động
đang chữa lành và giải phóng nhân tâm.

Xin ban cho con một đức tin vững vàng,
để chuyển thông một sức sống bình an,
khiến lo âu và sợ hãi cũng sẽ tan.

Xin ban cho con một đức tin vô chấp,
không động lòng cao thấp trước lợi danh,
không màng chi địa vị với quyền hành.

Xin ban cho con một đức tin tinh ròng,
để thấy được những gì Chúa ước mong,
và hiểu được những gì con phải sống.

Xin ban cho con một đức tin sáng suốt,
biết phân định và phán đoán khôn ngoan,
giữa những giả trang và vàng thau lẫn lộn.

Xin ban cho con một đức tin kiên cường,
dám can trường làm chứng tá tình thương,
không sợ gì những nhiễu nhương thế sự.

Và xin cho con một đức tin lên đường,
dám đến với mọi người khắp bốn phương,
để chia sẻ Tin Mừng và ân sủng Chúa. Amen.

(Trích sách: Lời nguyện từ trái tim, số 11).

Thái Nguyên