Suy Tư Trên Đường Truyền Giáo: Vào Đời Truyền Giáo

print

Suy Tư Trên Đường Truyền Giáo

WGPCT: Được phép của cha Piô, BBT WGPCT xin trích đăng một số bài trong tác phẩm “Suy Tư Trên Đường Truyền Giáo” của cha, với video clip và file pdf vì lý do dịch bệnh sách này chưa kịp xuất bản. Xin quý vị đón đọc khi các nhà sách giới thiệu.

VÀO ĐỜI TRUYỀN GIÁO 2