Tâm Tình Giáng Sinh

print

Tâm Tình Giáng Sinh

Bêlem có máng cỏ xanh

Có Con Thiên Chúa hóa thành phàm nhân

Ngài muốn làm một người thân

Cùng ta sánh bước giữa nhân gian này

 

Ngài không chọn chỗ đủ đầy

Không tìm quyền quý đến đây ngợi mừng

“Có một Thiên Chúa đã từng

Xuống nơi thấp nhất, không ngừng ban ơn”

 

Ngài muốn chia sẻ nhiều hơn

Với người nghèo khó,tủi hờn,đắng cay

Ngài chọn ở lại nơi này

Để ai cũng được chạm tay tới Ngài

 

Con là máng cỏ đêm nay

Để cho Chúa ngự mỗi ngày Chúa ơi!

Con từng mơ ước cao vời

Được nhiều danh vọng, nhiều lời tán dương

 

Nhưng Chúa thật quá khiêm nhường

Dạy con là chính tấm gương của Ngài

Quỳ bên hang đá hôm nay

Con xin sống lại những ngày xa xưa

 

Khi Ngài ở chốn hang lừa

Xin làm Du Mục đến thưa kính thờ

Vì Chúa vẫn mãi đợi chờ

Những tâm hồn biết đơn sơ thật thà

 

Đêm nay Con Chúa sinh ra

Và Ngài đến ở nơi nhà của con

Bình an hạnh phúc vuông tròn

Đời con có Chúa thì còn mong chi….

 

                                      Anna Anh Đào